Domov a Centrum aktivity, p.o. chráněné byty, §51 - Chráněné bydlení

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Česká Lípa, Železný Brod

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Na Rybníčku 876,46007 Liberec
 • Adresa: Mánesova 493,46342 Hodkovice nad Mohelkou
 • Adresa: Mánesova 494,46342 Hodkovice nad Mohelkou

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Poskytujeme pobytovou sociální službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Dolní věková hranice je 18 let, horní bez omezení.

Službu poskytujeme na základě postupů odpovídajících požadavkům standardů kvality sociálních služeb, chráníme osobní a citlivé údaje uživatelů služeb.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Podporujeme rozvoj schopností a dovedností s cílem, aby uživatelé v maximální možné míře byli schopni sebeobsluhy a mohli uspokojovat svoje potřeby, zájmy a přání. Poskytujeme službu tak, aby docházelo k přirozenému začleňování do společnosti, což vede k prožívání aktivního a plnohodnotného života uživatelů.

Uživatelé jsou podporováni individuálně, způsobem individuálního plánování služby jsou připravováni na případný přechod do služby s nižší mírou podpory.

3. Nabízené činnosti

Poskytujeme službu dle zákona 108/2006 Sb, Zákon o sociálních službách 

Poskytujeme:

- stravování

- ubytování

- pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu

- aktivizační činnosti

- pomoc při uplatňování práv 

- pomoc při obstarávání osobních záležitostí

- zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

ANO

Uživatel může požádat o další nenárokové, tzv. fakultativní služby, které si hradí v plné výši - např. jízdné.

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

71220097

Kontaktní údaje na poskytovatele