Společnost Dolmen, z.ú., §51 - Chráněné bydlení

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Liberec, Česká Lípa

Komu je služba určena

 • osoby s chronickým duševním onemocněním - ostatní
 • osoby s poruchou autistického spektra
 • osoby s mentálním postižením

Věkové skupiny

 • 18-26 let
 • 19-26 let
 • 27-64 let
 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je učena dospělým lidem s mentálním znevýhodněním, kteří mají zájem a jsou schopni se učit běžným dovednostem a péči o vlastní osobu v chráněné domácnosti. Službu poskytujeme i lidem s poruchou autistického spektra (PAS) a lidem s chronickým duševním onemocněním.

Služba není určena lidem, kteří se samostatně nepohybují (mají tělesné postižení, které vyžaduje pomoc druhé osoby a bezbariérové bydlení). Není rovněž určena lidem se závažnou poruchou chování.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Společnosti Dolmen, z.ú. je nabízet a poskytovat dospělým lidem s mentálním a kombinovaným znevýhodněním takové sociální služby, které potřebují k tomu, aby mohli žít ve svých domácnostech a zapojovat se do různých oblastí běžného života

3. Nabízené činnosti

Poskytovatel nabízí poskytování těchto základních činností:

Poskytnutí ubytování.

Pomoc při zajištění stravy.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Sociálně terapeutické činnosti.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 

4. Specifika služby

Ke klientům přistupujeme individuálně a partnersky

Pomáháme jim v uplatňování jejich práv

Respektujeme jejich názor

Podporujeme jejich volbu a nezávislost

Respekt je naše zásada

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Dle zákona 108/2006Sb., o sociálních službách se za poskytovanou péči platí 135 Kč za hodinu, přičemž za pomoc při zajištění stravy 65 Kč na den. Celková výše úhrad se stanoví za skutečně spotřebovaný čas za službu.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Společnost Dolmen, z.ú.

IČ poskytovatele

27291049

Kontaktní údaje na poskytovatele