Domov pro matky s dětmi v tísni - Domov sv. Anny, §57 - Azylové domy

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Liberec

Komu je služba určena

 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • osoby v krizi
 • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Matkám s dětmi nebo těhotným ženám, které prožívají nepříznivou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení a mají zájem ji aktivně řešit.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Základním posláním Domova pro matky s dětmi v tísni – Domova sv. Anny je poskytnout přechodné ubytování matkám s dětmi nebo těhotným ženám, které prožívají nepříznivou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení a mají zájem ji aktivně řešit.

Cíl služby

Hlavní cíl Domovů pro matky s dětmi v tísni
soběstačná uživatelka

Dílčí cíle Domovů pro matky s dětmi v tísni

 • uživatelka, která dosáhne základní stabilizace
 • uživatelka, která se orientuje ve vlastních právech a povinnostech
 • uživatelka, která je schopna samostatně řešit svou životní situaci
 • uživatelka, která je schopna samostatně hospodařit s penězi
 • uživatelka, která zajišťuje potřeby dětí, jež má ve své péči
 • uživatelka, která umí využít zdravotní péči pro ochranu svého zdraví a zdraví svých dětí

3. Nabízené činnosti

1. Pomoc při zajišťování stravy, ošacení

 • Uživatelky mají zařízené pokoje s malou kuchyňkou, kde mohou připravovat stravu pro sebe a své děti. Dále je k dispozici společná kuchyň.
 • Pokud se uživatelka ocitne v situaci, kdy nemá finanční prostředky na potraviny a hygienu (útěk od partnera, pozastavené dávky apod.), jsou jí poskytnuty potraviny a hygiena z krizových potřeb.
 • Pokud organizace dostane dar z Potravinové banky, předává ho uživatelkám.
 • Pokud uživatelce chybí dovednosti v zajišťování stravy, pracovnice jí pomohou sestavit jídelníček, sepsat nákup a popřípadě dohlížejí při přípravě jídla.
 • Probíhají vzdělávací aktivity – individuální – dle potřeb uživatelek, společné - vaření (základy vaření, nové recepty), ev. přednášky.
 • Pokud uživatelka nemá pro sebe nebo své děti ošacení, je jí vystaven poukaz do Charitního šatníku – Švermova 32, Liberec – Františkov.
 • Asistované hospodaření je nabídnuto uživatelce, pokud neumí hospodařit s finančními prostředky.

 2. Ubytování, podmínky pro zajištění osobní hygieny

 • Poskytujeme přechodné ubytování až na 1 rok.
 • Uživatelky mají svůj pokoj, vybavený nejnutnějším nábytkem.
 • WC a sprcha je k dispozici na každém patře.

3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 • Každé uživatelce je po nástupu do Domova přidělena klíčová pracovnice, která ji provází během celého jejího pobytu.
 • Na základě individuálních potřeb (např. péče o děti, hospodaření, hledání bytu) a možností sestavuje klíčová pracovnice s uživatelkou plán řešení její nepříznivé situace.
 • Poskytování základního sociální poradenství.
 • Poskytování informací o navazujících službách.

4. Specifika služby

Okruh osob, kterým nemůžeme službu poskytnout

 • žadatel není cílovou skupinou (viz výše)
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu
 • poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav žadatele neumožnuje či vylučuje poskytnutí sociální služby v Domově pro matky s dětmi
 • poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti vypověděl žadateli službu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí sociální služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA
 • 1 dospělá osoba 165,- Kč
 • 1 dítě 80 Kč

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Liberec

IČ poskytovatele

26520699

Kontaktní údaje na poskytovatele