Českolipský azyl, §57 - Azylové domy

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Česká Lípa

Komu je služba určena

 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8170444
 • Druh služby: §57 - Azylové domy
 • Adresa: Dubická 931,47001 Česká Lípa
 • Telefon: 487 763 791, 739 357 979
 • E-mail: reditel@ssmcl.cz
 • Web: www.ssmcl.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 • Osoby bez přístřeší, rodiny s dětmi. Jsou to lidé, kteří nemají vlastní domov, nenajímají si jej, nežijí u svých osob blízkých nebo tento domov nemohou, popř. z vážných důvodů nechtějí užívat.
 • Službu poskytujeme občanům České republiky převážně s trvalým bydlištěm na území České Lípy a bývalého regionu Českolipska. Pokud je volná kapacita, můžeme poskytnout službu i obyvatelům z jiných regionů.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Českolipského azylu je poskytovat lidem, kteří nejsou schopni sami řešit svou nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení, dočasné ubytování, pomoc a podporu ve snaze aktivně řešit jejich problémy tak, aby byli schopni se samostatně znovu začlenit do běžného života ve společnosti.

Cíle

Hlavním cílem je samostatný uživatel, který je schopný obstát v bězném životě.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba azylového domu je poskytována v souladu s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v aktuálním platném znění.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – klienti mají k dispozici vybavenou kuchyňku v přízemí budovy, kde si mohou připravovat stravu
 • Poskytnutí ubytování – ubytování se poskytuje v jednom bezbariérovém třílůžkovém pokoji v přízemí budovy a dvou třílůžkových pokojích a osmi dvoulůžkových pokojích v prvním patře budovy. Pokoje jsou vybavené. Sociální zařízení je společné a to jak v přízemí budovy, tak také v jeho prvním patře. V případě potřeby může klient dostat hygienické prostředky, ručník a čisté oblečení dle aktuálních možností poskytovatele
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – plánování průběhu služby s nově příchozími klienty, zjišťování jejich potřeb, sociální poradenství – pomoc klientovi zorientovat se ve svém problému, pomoc s hledáním zaměstnání, sepsání životopisu, vyřizováním sociálních dávek, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (rodina, přátelé, instituce, apod.) doprovod, spolupráce s jinými službami na základě potřeby klienta, např. dluhová poradna, atd.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

https://www.ssmcl.cz/ceskolipsky-azyl/zakladni-informace/

 

 

 

 

 

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Přízemí budovy je bezbariérové, je zde jeden třílůžkový bezbariérový pokoj

Název poskytovatele

Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

72745339

Kontaktní údaje na poskytovatele