Dům humanity, §57 - Azylové domy

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Česká Lípa

Komu je služba určena

 • osoby v krizi
 • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6732891
 • Druh služby: §57 - Azylové domy
 • Adresa: Dubická 931,47001 Česká Lípa
 • Telefon: 487 763 791, 739 357 979
 • E-mail: reditel@ssmcl.cz
 • Web: www.ssmcl.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby bez přístřeší 

Jsou to lidé, kteří nemají vlastní domov nebo si jej nenajímají nebo nežijí u svých osob blízkých nebo tento domov nemohou nebo z vážných důvodů nechtějí užívat. Službu poskytujeme občanům České republiky převážně s trvalým bydlištěm na území České Lípy a bývalého regionu Českolipska. Pokud je volná kapacita, můžeme poskytnout službu i obyvatelům z jiných regionů.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Naším posláním je poskytovat lidem, kteří nejsou schopni sami řešit svou nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení, dočasné ubytování, pomoc a podporu ve snaze aktivně řešit jejich problémy tak, aby byli schopni se samostatně znovu začlenit do běžného života ve společnosti.

Cíle

Hlavním cílem je samostatný uživatel, který je schopný obstát v bězném životě.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba azylového domu je poskytována v souladu s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v aktuálním platném znění.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – klienti mají k dispozici vybavené kuchyně, kde si mohou připravovat stravu
 • Poskytnutí ubytování – ubytování se poskytuje ve čtyřlůžkových až osmilůžkových pokojích, každý klient má možnost používat uzamykatelnou skříňku na své osobní věci, klientům jsou k dispozici sprchy, toalety, v případě potřeby klient může dostat hygienické prostředky, ručník a čisté oblečení dle aktuálních možností poskytovatele
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – plánování průběhu služby s nově příchozími klienty, zjišťování jejich potřeb, sociální poradenství  - pomoc klientovi zorientovat se ve svém problému, pomoc s hledáním zaměstnání, sepsání životopisu, vyřizováním sociálních dávek, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (rodina, přátelé, instituce, apod.), doprovod atd.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

72745339

Kontaktní údaje na poskytovatele