Intervenční centrum, §60a) - Intervenční centra

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Česká Lípa, Železný Brod

Komu je služba určena

 • oběti domácího násilí

Věkové skupiny

 • 16-18 let
 • 19-26 let
 • 27-64 let
 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1701584
 • Druh služby: §60a) - Intervenční centra
 • Adresa: Tanvaldská 269,46311 Liberec
 • Telefon: 482 311 632
 • E-mail: info.ic@cipslk.cz
 • Web: www.cipslk.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Míru 1407,46401 Frýdlant
 • Adresa: Konopeova 812,47001 Česká Lípa
 • Adresa: Tanvaldská 269,46311 Liberec
 • Adresa: Metyšova 372,51401 Jilemnice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou intervenčního centra jsou osoby (starší 16ti let) ohrožené násilným chováním ze strany blízkých osob, žijících s nimi ve společném obydlí, které se nachází na území Libereckého kraje.

Služba je určená pro:

 • Osoby ohrožené násilným chováním osoby vykázané Policií České republiky
 • Osoby ohrožené domácím násilím, které požádaly o pomoc Intervenční centrum (nízkoprahoví uživatelé)
 • Osoby, které hledají informace o možnostech pomoci ohroženým osobám ze svého okolí (tzv. zachránci), např. příbuzní, přátelé, spolupracovníci, apod.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociální služby Intervenčního centra je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím. Cílem činnosti je pomoci těmto osobám zorientovat se v jejich složité životní situaci, podpořit je ve volbě řešení prostřednictvím individuální psychologické pomoci, sociálního a právního poradenství.

3. Nabízené činnosti

 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání záležitostí
 • Poskytování nehmotné a poradenské činnosti, pomoci a podpory
 • Krizová intervence, sociálně právní poradenství, trestně právní poradenství
 • Poradenství a pomoc při přípravě soudních podání (např. návrh na předběžné opatření)
 • Sestavení bezpečnostního plánu, zprostředkování kontaktu s rodinou a dalšími osobami z okruhu uživatele (s výjimkou násilné osoby)
 • Zprostředkování návazných služeb

4. Specifika služby

Intervenční centrum nabízí ambulantní i terénní formu, služba je bezplatná.

Máme 3 kontaktní pracoviště – v České Lípě, Frýdlantu a Jilemnici.

V odůvodněných případech můžeme v rámci terénní služby dojet co nejblíže ke klientovu bydlišti.

Intervenční centrum je jediná služba, která je ze zákona navázaná na policejní vykázání násilné osoby z domácnosti. Policie nás o vykázání písemně informuje a my máme povinnost kontaktovat ohroženou osobu s nabídkou pomoci.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  8:00-15:00  -  Liberec a kontaktní pracoviště Česká Lípa, Frýdlant a Jilemnice po předchozím objednání termínu
   Středa  :  8:00-15:00  -  Liberec a kontaktní pracoviště Česká Lípa, Frýdlant a Jilemnice po předchozím objednání termínu
   Pátek  :  8:00-12:00  -  Liberec a kontaktní pracoviště Česká Lípa, Frýdlant a Jilemnice po předchozím objednání termínu
   Pondělí  :  08:00-15:00  -  Liberec a kontaktní pracoviště Česká Lípa, Frýdlant a Jilemnice po předchozím objednání termínu
 •  
 • Terénní
  • Úterý  :  8:00-15:00
   Středa  :  8:00-15:00
   Čtvrtek  :  8:00-15:00
   Pátek  :  8:00-15:00
   Pondělí  :  8:00-15:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

70868476

Kontaktní údaje na poskytovatele