Sociální poradenství pro migranty, §37 - Odborné sociální poradenství

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Česká Lípa, Železný Brod, Frýdlant

Komu je služba určena

 • imigranti a azylanti

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3364695
 • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Moskevská 638,46001 Liberec
 • Telefon: +420 735 752 467
 • E-mail: liberec@cicops.cz
 • Web: www.cicops.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cizinci s legálním pobytem na území ČR, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou touto situací ohroženi:

 • cizinci s uděleným azylem a doplňkovou ochranou,
 • rodinní příslušníci občanů EU a občané EU,
 • cizinci s povolením k trvalému pobytu,
 • cizinci s dlouhodobým vízem a dlouhodobým pobytem,
 • imigranti s českým občanstvím.

Služba není určena pro žadatele o azyl ve všech fázích azylového řízení.

Věková struktura cílové skupiny: Starší 18ti let. Záležitosti nezletilých cizinců nutno projednávat společně s jejich zákonným zástupcem.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociálního poradenství Centra pro integraci cizinců (CIC) je pomoc imigrantům, kteří jsou ohroženi zhoršením své sociální situace vlivem jazykové bariéry, neznalostí reálií, svých práv, povinností, právních předpisů a institucí v České republice. Prostřednictvím odborného sociálního poradenství přispívá CIC k integraci imigrantů v ČR a zlepšování jejich postavení ve společnosti.  Sociální poradenství se uskutečňuje cestou individuální spolupráce mezi sociálním pracovníkem a imigrantem při řešení jeho osobní nebo rodinné situace.

Cílem sociálního poradenství je, aby se z imigrantů stali soběstační, samostatní a rovnoprávní členové společnosti, kteří mají zabezpečeny základní životní potřeby a vytvořeny důstojné podmínky pro svůj život a uplatnění v ČR. Každému příchozímu se dostane informací a podpory dle jeho individuálních potřeb a možností CIC, zejména v následujících oblastech: povolení k pobytu a s tím související možnosti práce, vzdělávání, sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a péče, rodiny (sňatek, rozvod, narození dítěte, sloučení rodiny aj.), až po získání občanství ČR. Možností je zprostředkování dalších služeb a návaznost na výuku češtiny pro cizince a dobrovolnický program CIC.

Smyslem služby je respektování a přijímání právního systému České republiky i EU ze strany imigrantů, a stejně tak ze strany české společnosti (nediskriminace). Vycházíme z myšlenky občanské integrace. Vážíme si jedinečnosti každého člověka (klienta, zájemce o služby CIC) a respektujeme jeho vnímání své situace v České republice. Uplatňujeme rovný přístup ke všem lidem.

3. Nabízené činnosti

odborné sociální poradenství

základní sociální poradenství

4. Specifika služby

V rámci OSP je poskytováno sociální poradenství (zaměstnanecká práva a povinnosti, sociální zabezpečení, sloučení rodin, vzdělávání a začlenění do škol, zdravotní pojištění a péče, nostrifikace, bydlení až po získání občanství ČR) a pracovní poradenství, zaměřené na podporu výdělečné činnosti a udržení či zvýšení kvalifikace. To vše vztažené ke konkrétnímu pobytovému oprávnění. Bez bezplatného a dostupného sociálního poradenství se mohou migranti stát osobami ohroženými sociálním vyloučením. Je to zejména vzhledem k jazykové bariéře a neznalosti zákonů a institucí, jakož i velmi omezenou schopností hájit efektivně své zájmy v cizí zemi, čímž se mohou stát závislí na nelegálních a pololegálních strukturách.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  9:00-17:00  -  možnost objednání, obsahuje i terénní práci
   Středa  :  9:00-17:00  -  možnost objednání, obsahuje i terénní práci
   Pátek  :  9:00-17:00  -  možnost objednání, obsahuje i terénní práci
   Pondělí  :  9:00-17:00  -  otevírací hodiny bez objednání 10-12, možnost objednat se na 9-10, dále 12-16
   Pondělí  :  9:00-17:00  -  možnost objednání, obsahuje i terénní práci
 •  
 • Terénní
  • Úterý  :  9:00-17:00
   Středa  :  9:00-17:00
   Pátek  :  9:00-16:00
   Pondělí  :  9:00-17:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

IČ poskytovatele

26631997

Kontaktní údaje na poskytovatele