Odlehčovací služba, §44 - Odlehčovací služby

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Frýdlant, Česká Lípa, Železný Brod, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením
 • rodiny s dítětem s jiným postižením
 • rodiny s dítětem s poruchou autistického spektra
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním - ostatní
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s poruchou autistického spektra
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 16-18 let
 • 19-26 let
 • 27-64 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6907978
 • Druh služby: §44 - Odlehčovací služby
 • Adresa: Roztocká 994,51401 Jilemnice
 • Telefon: 605 437 137
 • E-mail: dcjilemnice@iol.cz
 • Web: www.dcjilemnice.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Pro pečující rodiny a jednotlivce - osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením z Libereckého a Královehradeckého kraje do 30 let, o které je pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Odlehčovací služby poskytujeme pobytovou formou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Služba je k dispozici nepřetržitě, podle potřeb rodin a uživatelů.

Posláním služby je umožnit rodinám a jednotlivcům pečujícím o děti, mladistvé a dospělé osoby se zdravotním postižením nezbytný odpočinek a čas k řešení osobních záležitostí v podobě dočasného převzetí péče.

3. Nabízené činnosti

Dle zákona 108/ 2006 Sb., O sociálních službách, poskytujeme tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

 

4. Specifika služby

V případě potřeby lze zajistit zdravotnickou péči prostřednictvím registrovaných zdravotních sester a fyzioterapeutek, včetně rehabilitací.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za sociální služby - dle platného ceníku, dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů

Úhrada za stravu - dle ceníku dodavatele, věku dítěte a počtu odebraných jídel.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

schody do 1. patra -  schodišťová  plošina

Název poskytovatele

Dětské centrum Jilemnice, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

68247877

Kontaktní údaje na poskytovatele