Odborné sociální poradenství, §37 - Odborné sociální poradenství

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Liberec

Komu je služba určena

 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • etnické menšiny
 • rodiny žijící v sociálně vyloučených místech (nevyhovující bytové podmínky, nezaměstnanost, odlehlost místa pobytu)

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1464519
 • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Jeronýmova 232,46007 Liberec
 • Telefon: 739630282
 • E-mail: andreastastna@romodrom.cz
 • Web: www.romodrom.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 • starším 18 let,
 • osobám, žijícím v sociálně vyloučených komunitách,
 • osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
 • etnickým menšinám.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem projektu je prostřednictvím poskytování sociální služby odborného sociálního poradenství zlepšit sociální začleňování a předejít sociálnímu vyloučení. Služba nabízí pomoc při řešení obtížných ekonomických situací osobám ohroženým předlužeností, osobám ohroženým sociálním vyloučením a sociálně vyloučeným. Služba je poskytována jak v přirozeném prostředí uživatele, tak i v ambulanci, která poskytuje potřebné soukromí k řešení požadavků cílové skupiny.

3. Nabízené činnosti

 • sociální poradenství - podpoříme vás při řešení vaší nepříznivé sociální situace (individuálně a dle vašich potřeb), nabízíme možnost řešit vaše potřeby ve vašem přirozeném prostředí (dle domluvy za vámi přijedeme),
 • bydlení - poradenství v oblastí bydlení, možnost vytvoření finančního plánu bydlení (dávky, nájem, služby, energie), zajištění základního právního servisu spojeného s bydlením (smlouvy, výpovědi), podporu
  v komunikaci s majiteli a pronajímateli bydlení,
 • sociální dávky - specializované poradenství v oblasti dávkové legislativy, jednání referátem nepojistných sociálních dávek – oddělení hmotné nouze ve prospěch uživatele,
 • rodinné a trestní právo - vyřizování občanství a dokladů, komunikace s matrikou,
 • zaměstnanost - poradenství v jednání s Úřadem práce ČR, základní vyhodnocení vaší situace z hlediska výběru vhodného zaměstnání, poradenství v oblasti pracovního práva, zprostředkování kontaktu
  na zaměstnavatele za účelem získání pracovního místa pro uživatele služby,
   
 • dluhové poradenství - poskytování odborného dluhového poradenství od rozklíčování dluhů po osobní bankrot, zmapování vaší finanční situace a podpora v hospodaření s financemi, zajištění právního poradenství v oblasti uzavírání smluv a nakládání s majetkem,
   
 • právní poradenství - zajištění možnosti právní konzultace v odůvodněném případě, konzultace
  k právním úkonům (sepsání žádostí, odvolání, návrhů a pomoc s úředními dokumenty), asistence
  při kontaktu s právními institucemi,
 • komunikaci s institucemi a návaznými službami - poradenství v komunikaci se soudy, zprostředkování odborné pomoci např.: psychoterapeuta, psychiatra a doprovod do návazných institucí, předávání informací o návazných službách v oblastech sociální, zdravotní a vzdělávací,
 • trestná činnost - milost presidentovi, poradenství v žádosti o podmínečné propuštění, spolupráce
  na přímých kauzách klientů, kteří spáchali trestný čin či přestupek nebo se stali obětí trestného činu (lichva, atd.), spolupráce na bezpečnostních opatřeních s policií týkajících se klientů

4. Specifika služby

 

 • služba je poskytována uživatelům bezplatně,
 • klienti jsou vedeni k samostatnosti,
 • pracovník přistupuje ke každému uživateli individuálně s ohledem na jeho potřeby, možnosti, zdroje,
  sociální situaci a osobní plány,
 • rozhodnutí klienta při výběru možnosti řešení jeho nepříznivé situace je pracovníky plně respektováno,
 • pracovníci služby poskytují svou pomoc uživatelům nezávisle a informují uživatele, že nemají kompetence státního zaměstnance,
 • pracovník při jednání s uživateli nikomu nestraní, uplatňuje k uživatelům rovný přístup,
 • všichni pracovníci splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  a průběžně se vzdělávají.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  8:00-16:00
   Čtvrtek  :  8:00-16:00
 •  
 • Terénní
  • Pátek  :  8:00-16:00
   Pondělí  :  8:00-16:00
   Úterý  :  8:00-16:00
   Čtvrtek  :  8:00-16:00
   Středa  :  8:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytovaná bezplatně.

Fakultativní činnost

ANO

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Romodrom, o.p.s.

IČ poskytovatele

26537036

Kontaktní údaje na poskytovatele