Pečovatelská služba, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Bradlecká Lhota, Bělá, Košťálov, Libštát, Nová Ves nad Popelkou, Stružinec, Syřenov, Veselá, Lomnice nad Popelkou

Komu je služba určena

 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • osoby s chronickým duševním onemocněním - ostatní
 • senioři se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let
 • 27-59 let
 • 27-64 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 7663161
 • Druh služby: §40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: Obránců míru 1188,51251 Lomnice nad Popelkou
 • Telefon: 732407719
 • E-mail: ps.lomnice@seznam.cz
 • Web: www.pslomnice.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Oblast péče o seniory - služba je poskytována seniorům, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku, dále seniorům se zdravotním postižením, osobám s Alzheimerovou demencí a jinými typy demence v terminálním stádiu

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením

a) osoby s mentálním postižením

b) osoby se sluchovým postižením

c) osoby se zrakovým postižením

d) osoby s tělesným postižením

e) osoby se zdravotním postižením - uživatelem může být osoba s nemocí CNS (Roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba...)

f) osoby s chronickým duševním onemocněním - uživatelem může být osoba se závažným chronickým duševním onemocněním jako je psychóza, schizofrenní onemocnění, bipolární porucha, schizoafektivní porucha, pouze však za předpokladu, že je nemoc kompenzovaná, uživatel je pod pravidelným lékařským dohledem a spolupracuje.

Oblast péče o rodiny s dítětem/dětmi 

Služba nebude zavedena a poskytována osobám, které z důvodu mentálního postižení nebo duševní poruchy mohou ohrozit sebe a své okolí (vč. personálu nestabilizovaným stavem, závislostí či jiným chováním. Dále nebude služba poskytována těm osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní péči ve zdravotnickém zařízení a dále pokud žadatel nesplňuje zákona č. 108/2006 Sb., ust. § 40, podmiňující poskytování služby u osob se sníženou soběstačností.

Služba je poskytována bez omezení věku.

Služba je dále poskytována na osobám žijícím ve městě Lomnice nad Popelkou a v integrovaných obcích města Lomnice nad Popelkou (Černá, Dráčov, Chlum, Košov, Morcinov, Nové Dvory, Ploužnice, Rváčov, Skuhrov, Tikov, Želechy) a dále v obchích v dojezdové vzdálenosti 10 km, za předpokladu uzavření smlouvy o poskytování finančního příspěvku na poskytování pečovatelské služby s obcí a Pečovatelskou službou Lomnice nad Popelkou, příspěvkovou organizací.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním pečovatelské služby je podpořit uživatele v soběstačnosti a v péči o vlastní osobu, dále v tom, aby mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí.

Cílem pečovatelské služby je poskytovat klientovi podporu a pomoc v činnostech, které nezvládá. Svými úkony nenahrazuje činnosti jiných veřejně dostupných zdrojů.

 

 

3. Nabízené činnosti

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití - je podána připravená strava a nápoj, sousta jsou přizpůsobena schopnosti polykání uživatele (krájení, mixování, ohřátí, ochlazení jídla či pití)

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek - pomoc s oděním či svlečením, včetně obutí či vyzutí obuvi a dále se složením a uložením oblečení či obuvi

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru - PS poskytuje pomoc při doprovodu uživatele v prostoru bytu (na WC, do koupelny, kuchyně...) či DPS (např. do a z SOH)

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík - pomoc při přesunu na lůžku, z lůžka na vozík, toaletní WC křeslo, židli, do stoje a naopak.

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny - PS pomáhá uživateli při koupání, sprchování, holení, mytí hlavy, výměně inkontinenčních pomůcek, ranní a večerní hygieně, a to v bytě uživatele nebo ve středisku osobní hygieny v provozních místnostech pečovatelské služby

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty - pomoc při mytí a sušení vlasů, může být součástí osobní hygieny, případně zvlášť. Péče o nehty - pouze běžné ostříhání nehtů na rukou, péče o nehty na nohou je zajištěna objednáním pedikérky. PS neprovádí stříhání vlasů, zajistí však objednání kadeřnických služeb.

3. pomoc při použití WC - pomoc při posazení uživatele na toaletu nebo toaletní židli, podání podložní mísy či močové lahve a pomoc s následnou očistou, dále omytí a dezinfekce pomůcek (WC židle, podložní mísa, močová lahev)

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování - zajiště oběda dle individuálních potřeb uživatele

2. dovoz nebo donáška jídla - oběd je donesen a předán uživateli dle nastavení v individuálním plánu

3. pomoc při přípravě jídla a pití - příprava nebo podání pomůcek k přípravě jídla či pití, surovin

4. příprava a podání jídla a pití - nakrájení, mixování, příprava a ohřátí připravené stravy a tekutin

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. běžný úklid a údržba domácnosti - pomoc s vytřením podlah, vyluxováním, omytí kuchyňské linky (povrchy), běžný úklid koupelny a WC, údržba spotřebičů, omytí nádobí, vynesení odpadků

2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování - pomoc s úklidem např. vnitřních prostor kuchyně či spižní skříně či jiné menší sezónní úklidy. PS nezajišťuje mytí oken aj. velké úklidy, předá kontakty nebo zprostředkuje kontakt s úklidovou agenturou

3. donáška vody - v případě nezavedené vody do bytu nebo při haváriích na vodovodním řádu PS zajistí donášku vody z nejbližšího zdroje pitné vody

4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení - pomoc s přípravou otopu a zatopení v domácnostech vytápenými na tuhá paliva

5. běžné nákupy a pochůzky - nakupovány jsou zejména běžné potraviny a drogerie na základě písemné objednávky předané den předem, které uživatel předá společně s penězi. Nákupy se provádějí pouze v Lomnici nad Popelkou. PS zajišťuje také nutné pochůzky do lékárny, na poštu, k lékaře či na jiné instituce.

6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti - jedná se o nákupy do max. 15 kg (např. nápoje, konzervy), kuchyňské potřeby a nádobí, elektrospotřebiče aj. Nákupy jsou prováděny na území města Lomnice nad Popelkou.

7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy - připravené znečištěné prádlo v igelitovém pytli nebo koši na prádlo je odneseno do prádelny poskytovatele, kde je vypráno, usušeno a vyžehleno. Vyprané a vyžehlené prádlo je opět dopraveno zpět k uživateli.

8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy - připravené znečištěné prádlo v igelitovém pytli  nebo koši na prádlo je odneseno do prádelny poskytovatele, kde je vypráno, usušeno a vyžehleno. Vyprané a vyžehlené prádlo je opět dopraveno zpět k uživateli. 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět - doprovod je sjednán po předchozí dohodě s ohledem na časové a provozní možnosti pečovatelské služby. Požadavek je nutno ohlásit alespoň 2 - 3 dny předem.

2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět - doprovod je sjednán po předchozí dohodě s ohledem na časové a provozní možnosti pečovatelské služby. Požadavek je nutno ohlásit alespoň  2 - 3 dny předem.

4. Specifika služby

Každý člověk je jiný a má jiné potřeby. Stejně tak k tomu přistupují i pracovníci pečovatelské služby a ke každému uživateli mají individuální přístup, respektují jej a podporují v samostatném rozhodování. 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  8:00-14:00
   Středa  :  8:00-14:00
   Čtvrtek  :  8:00-14:00
   Pátek  :  8:00-14:00
   Pondělí  :  8:00-14:00
 •  
 • Terénní
  • Neděle  :  07:00-19:00  -  Svátky 7:00 až 19.00.
   Úterý  :  06:30-20:00
   Středa  :  06:30-20:00
   Čtvrtek  :  06:30-20:00
   Pátek  :  06:30-20:00
   Sobota  :  07:00-19:00
   Pondělí  :  06:30-20:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za poskytnuté úkony pečovatelské služby se provádí dle ceníku, který je schválen Radou města Lomnice nad Popelkou a je v souladu s prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Platby lze provádět v hotovosti nebo bezhotovostně na účet Pečovatelské služby.

odkaz na ceník: www.pslomnice.cz

Informace o pečovatelské službě a úhradách za ně podá: Mgr. Věra Vaníčková, ředitelka - tel. 732 407 719

                                                                                            Mgr. Veronika Čechová, sociální pracovnice - tel. 739 946 724

Fakultativní činnost

ANO

1. Doprava - tuto službu mohou využívat pouze klienti pečovatelské služby, a to v případě, že nelze využít jiné veřejné a dostupné zdroje (sanitní vůz, rodina...). Doprava je poskytována pouze s doprovodem pečovatelky. Cena: 7,-/km

2. Zapůjčení kompenzačních pomůcek - Pečovatelská služba má na skladě základní kompenzační pomůcky, které zapůjčuje (WC křesla, sedátka do vany, chodítka - 2,-/den, invalidní vozíky - 5,-/den) 

 

Fakultativní služby nelze poskytovat samostatně. Uživatel musí mít uzavřenu smlouvu o poskytování pečovatelské služby na základní činnosti. Všechny uvedené úkony jsou za úhradu podle schváleného ceníku (www.pslomnice.cz) .

Architektonická bezbariérovost

ANO

Do objektu, ve kterém sídlí pečovatelské služba a do střediska osobní hygieny je bezbariérový přístup. V domě je výtah. Středisko osobní hygieny je vybaveno velkým sprchovým koutem. 

Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů, kde často bezbariérovost není. V tom případě je služba poskytována jak nejlépe to v takovém prostředí je, např. za pomoci kompenzačních pomůcek nebo pomůcek sloužících k usnadnění pohybu a manipulace s klientem (nafukovací vana a bazének na mytí hlavy, bederní zvedací pás)

Název poskytovatele

Pečovatelská služba Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

08163936

Kontaktní údaje na poskytovatele