Pečovatelská služba, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Nový Bor, Cvikov, Doksy, Mimoň, Nový Bor

Komu je služba určena

 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s chronickým onemocněním

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 • osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku 
 • osobám s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením
 • rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním je poskytovat terénní sociální služby tak, aby klienti mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, a i nadále mohli udržovat sociální vazby se svým okolím. Pomoc, podpora a péče vychází z individuálních potřeb klientů, podporuje jejich samostatnost a neprohlubuje závislost na sociální službě.

Cílem je poskytovat sociální služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.

Snažíme se o zachování či rozvoj stávajících schopností, dovedností a soběstačnosti klientů tak, aby mohli žít ve svém přirozeném, domácím prostředí.

Jsme tu pro Vás!

3. Nabízené činnosti

Služba je poskytována každý den od 6:00 hod. do 22:00 hod

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

4. Specifika služby

Naše organizace byla založena v roce 2010. Od roku 2018  jsme se stali součástí sdružení pečujících organizací Včelka, které zajišťuje současně domácí zdravotní péči.

Jsme zařazeni do Národní sítě poskytovatelů sociálních služeb.

Zásady Včelky jsou filozofií našeho sdružení. Jde o soubor hodnot a přesvědčení, které jsou základem naší práce, a jsou společné pro všechny naše členské organizace. 

 • Flexibilita - dokážeme se přizpůsobit aktuálním potřebám klientů
 • Úcta k člověku - dodržujeme etické a morální zásady
 • Respektování práva volby - respektujeme přání, potřeby, individualitu a svobodnou vůli klientů
 • Individuální přístup - služby zajišťujeme dle individuálních potřeb klientů
 • Rovnoprávnost - služby poskytujeme všem za stejných podmínek
 • Etika - pracujeme v souladu s Etickým kodexem a Listinou základních práv a svobod
 • Profesionalita - službu poskytujeme na nejvyšší možné úrovni, pracovníci si průběžně zvyšují svou odbornost průběžným vzděláváním
 • Nezávislost - podporujeme uživatele k nejvyšší možné samostatnosti a neprohlubujeme závislost na sociální službě

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  6:00-22:00  -  včetně svátků
   Čtvrtek  :  6:00-22:00  -  včetně svátků
   Úterý  :  6:00-22:00  -  včetně svátků
   Pondělí  :  6:00-22:00  -  včetně svátků
   Pátek  :  6:00-22:00  -  včetně svátků
   Sobota  :  6:00-22:00  -  včetně svátků
   Neděle  :  6:00-22:00  -  včetně svátků
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služba je hrazena primárně z příspěvku na péči, případně i z jiný zdrojů.

Odkaz na ceník:  https://www.senior-care.cz/Ke-stazeni/

Fakultativní činnost

ANO

Fakultativní služby: Tisk a kopírování (černobílé) - 2 Kč/1 strana

 

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

VČELKA sociální služby o.p.s

IČ poskytovatele

24732915

Kontaktní údaje na poskytovatele