Odborné sociální poradenství, §37 - Odborné sociální poradenství

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní:

Komu je služba určena

 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • etnické menšiny
 • oběti trestné činnosti
 • osoby žijící v sociálně vyloučených místech
 • oběti domácího násilí
 • rodiny se sníženou rodičovskou kompetencí / motivací
 • imigranti a azylanti
 • osoby v krizi
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • rodiny pocházející z odlišného sociokulturního prostředí (imigranti, kulturní minority, cizinci)
 • pachatelé trestné činnosti
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • rodiny žijící v sociálně vyloučených místech (nevyhovující bytové podmínky, nezaměstnanost, odlehlost místa pobytu)

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je poskytována osobám starším sedmi let žijící v ORP Nový Bor, tedy v některé z následujících obcí: Cvikov, Chotovice, Kamenický Šenov, Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice, Nový Bor, Okrouhlá, Polevsko, Prysk, Radvanec, Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách, Slunečná, Svojkov, Svor.

Služba je určena osobám v krizi, dětem a mládeži ve věku od 7 do 26 let ohrožené společenský nežádoucími vlivy, etnickým menšinám, imigrantům a azylantům, obětem domácího násilí, obětem trestné činnosti, osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách, osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a seniorům.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Občanská poradna poskytuje bezplatnou odbornou pomoc osobám starším sedmi let, které žijí v Novém Boru a okolních obcích. Řešíme vztahové, výchovné, vzdělávací, zdravotní a finanční problémy, pomáháme s bydlením a uplatněním na trhu práce.

3. Nabízené činnosti

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

sociálně terapeutické činnosti

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Služba je poskytována bezplatně, na základě svobodné vůle klienta, formou vzájemné dohody. Respektujeme klientovu osobnost a snažíme se najít individuální řešení. Klienti nejsou diskriminováni na základě své etnické, národnostní, sociální, náboženské a jiné příslušnosti. Služba respektuje klientovo právo na soukromí a zaručuje diskrétnost v poskytované službě.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
 •  
 • Terénní
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Rodina v centru, z.ú.

IČ poskytovatele

27004295

Kontaktní údaje na poskytovatele