Domácí hospic 14 pomocníků,, §37 - Odborné sociální poradenství

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Semily

Komu je služba určena

 • osoby v krizi
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v terminálním stádiu
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • senioři se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 65-80 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4757012
 • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Komenského náměstí 113,51301 Semily
 • Telefon: 605197620
 • E-mail: poradna@hospic-semily.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby v krizi
 • Senioři

Komu je služba určena

 • Osobám nacházejícím se v nepříznivé životní, sociální situaci (nepříznivou sociální situací je jakýkoliv osobně vnímaný problém uživatele služby, se kterým si sám nedokáže poradit)
 • Nevyléčitelně nemocným a umírajícím osobám
 • Blízkým nevyléčitelně nemocných a umírajících osob
 • Osobám pečujícím o nevyléčitelně nemocné a umírající
 • Osobám pozůstalým

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytovat uživatelům z definovaných cílových skupin informace, podporu a doprovázení v době vážného, nevyléčitelného onemocnění a nelehké době po úmrtí blízkého v domácím prostředí nebo zdravotnickém či sociálním zařízení.

Cíle služby

 • Poskytovat klientovi informace a emocionální podporu
 • Pomoci klientovi se zorientovat v jeho životní situaci a v možnostech jejího řešení
 • Pomáhat klientovi zorientovat se v možnostech naplnění jeho zdravotních, sociálních psychických a spirituálních potřeb

3. Nabízené činnosti

Co služba poskytuje

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Zprostředkování, podpora a pomoc při vyhledávání a využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů týkajících se péče o nevyléčitelně nemocné a umírající (např.: sjednání kontaktu s lůžkovým zařízením paliativní péče, pečovatelskou službou, domluvení schůzky na úřadu práce, u notáře, OSSZ, apod.).
 • Nácvik schopností vyrovnat se s těžkou zátěžovou situací chování v různých společenských situacích a způsobu komunikace s umírajícím, způsobu kontaktu a práce s informacemi.
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a blízkými.
 1. Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc s adaptací na život s nemocí a blížícím se úmrtím.
 • Podpora hledání nejvhodnějšího způsobu fungování v dané situaci.
 • Podpora a pomoc vážně nemocným, dlouhodobě nemocným, aby mohli setrvat v domácím prostředí, pokud si to přejí.
 • Poradenství v zátěžových situacích vznikající v souvislosti s pečováním.
 • Poradenství pro pozůstalé, podpora a pomoc s adaptací na novou životní situaci a hledání nových rolí v životě.
 • Osvětová a přednášková činnost pro odbornou a laickou veřejnost.
 1. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Poradenství v právech a povinnostech v oblasti sociálních dávek (příspěvku na péči, invalidních důchodech, pozůstalostních dávkách, úředních záležitostech spojené s úmrtím blízkého člověka).
 • Poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, informace o možnosti získání pomůcky a edukaci v jejím užívání.
 • Poradenství ohledně úpravy domácího prostředí pro osoby nevyléčitelně nemocné a umírající.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  12:30-15:00
   Středa  :  12:30-15:00
 •  
 • Terénní
  • Úterý  :  9:00-11:00
   Středa  :  9:00-11:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Domácí hospic 14 pomocníků, z. ú.

IČ poskytovatele

09088091

Kontaktní údaje na poskytovatele