DH Liberec o.p.s. - Osobní asistence, §39 - Osobní asistence

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Liberec

Komu je služba určena

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena pro dospělé osoby s mentálním postižením (věk 18+). Charakteristickým znakem této skupiny je omezená možnost žít samostatný život. Tito lidé potřebují podporu jiné osoby při některých hlavních nebo nezbytných životních úkonech. Kombinace vad není překážkou při poskytování služby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním osobní asistence je pomáhat dospělým se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu a péči tak, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí a dělat běžné činnosti. Osobní asistence je poskytována ve dvou formách: 1) na pracovišti uživatele a 2) v přirozeném prostředí, především v domácnostech uživatelů.

Cílem je nabízet takovou míry podpory, aby lidé bez ohledu na rozsah postižení mohli žít ve své domácnosti, udrželi se na trhu práce a byla jim poskytována individualizovaná podpora.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti poskytované služby dle zákona 108/2006 Sb.,§ 67, odst.2 + vyhlášky 505/2006Sb.

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

b) pomoc při osobní hygieně:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC,

c) pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při přípravě jídla a pití,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
 • nákupy a běžné pochůzky,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

4. Specifika služby

Služba je ojedinělá zacílením na lidi s mentálním postižením, které podporuje také na trhu práce. Uživateli je služby poskytovaná přímo na pracovišti, umožňuje pracovní uplatnění i lidem, kteří by jinak na trh práce nemohli vstoupit. Lidem, kteří chtějí žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují podporu, zajišťuje službu v jejich domácnosti, resp. dle jejich zadání.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  7:00-16:00
   Úterý  :  7:00-16:00
   Středa  :  7:00-16:00
   Čtvrtek  :  7:00-16:00
   Pátek  :  7:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence činí 135 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

DH Liberec, o.p.s.

IČ poskytovatele

27298523

Kontaktní údaje na poskytovatele