Osobní asistence, §39 - Osobní asistence

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Turnov

Komu je služba určena

 • rodiny s dítětem s poruchou autistického spektra
 • senioři se zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením

Věkové skupiny

 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina: děti a mladí dospělí s kombinovaným postižením (těžké a hluboké mentální postižení, porucha autistického spektra, tělesné postižení) ve věku 2 -26 let
 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cíl služby: podpora samostatnosti, fyzická a psychická soběstačnost, co největší možná míra zapojení do společnosti v rámci jejich postižení v přirozeném prostředí klienta
Poslání služby: umožnění klientům ve věku 2 – 26 let pobyt ve známém prostředí, docházka do zařízení (např.: Denní stacionář, Mateřská a Základní škola Sluníčko Turnov). Doprovod na různé aktivity v rámci Turnovska. Formou pracovních činností a volnočasových aktivit podporovat motorické a psychické schopnosti a dovednosti, doprovod do domácího prostředí. Respektujeme přání, vůli, práva klientů a podporujeme je v aktivním životě.

3. Nabízené činnosti

Pro osoby s postižením zajišťujeme:
základní služby:
- doprovod do zařízení a na aktivity v rámci Turnovska
- pomoc při osobní hygieně (mytí, inkontinence, použití WC)
- dopomoc při stravování
- pomoc při zvládání denních úkolů (oblékání, svlékání, prostorová orientace, samostatný pohyb, podávání jídla a nápojů)
- nácvik pracovních návyků (procvičování základních znalostí, úklid, údržba, nákup, vaření a stolování)
- nácvik samostatného života (orientace v místě a okolí, nácvik volného pohybu a vyřizování osobních záležitostí)
- pomoc při uplatňování práv a zájmů klientů (logopedie, alternativní komunikace)
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- ošetřovatelská péče

Garantovaná nabídka služeb OSOBNÍ ASISTENCE

Klíčový pracovník v sociálních službách poskytuje následující služby pro osobu s těžkým a hlubokým mentálním postižením a v kombinaci postižení s PAS:

Pomůcky osobní hygieny, pomůcky k terapeutickým a vzdělávacím činnostem, jídlo a pití zajišťuje uživatel, pokud není uvedeno jinak (specifikace ve Smlouvě).

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • Aktivizace klienta v jeho domácnosti
 • Doprovázení na rehabilitaci
 • Doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity
 1. Sociálně terapeutické činnosti:
 • Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních nebo sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění
 1. Pomoc při zvládání denních úkonů péče o vlastní osobu:
 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 

 1. Pomoc při osobní hygieně:
 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při použití WC
 • Omytí klienta v případě potřísnění
 • Pomazání těla po koupeli

 

 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 • Pracovně výchovná činnost včetně zajištění podmínek pro vzdělávání
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností

 

Stupeň garantované nabídky se odvíjí od schopností klienta a jeho požadavků, které jsou specifikovány ve Smlouvě o poskytování služby a dále jsou součástí Individuálního plánování.

 

 

 

4. Specifika služby

Služby se poskytují na území města Turnov: nedisponujeme automobilem

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  08:00-16:00
   Úterý  :  08:00-16:00
   Středa  :  08:00-16:00
   Čtvrtek  :  08:00-16:00
   Pátek  :  08:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

V případě poskytování sociální služby mimo budovu Kosmonautů 1641 je úhrada 165,- Kč/1hod. u všech klientů sociální služby osobní asistence.

Bližší specifikace je součástí Slouvy o poskytování sociální služby.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Budova Kosmonautů 1641 a 1640 je bezbariérová. Při poskytování v jiných prostorách nedokážeme bezbariérovost vždy zajistit.

Název poskytovatele

Mateřská a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

71173854

Kontaktní údaje na poskytovatele