Osobní asistence, §39 - Osobní asistence

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Turnov

Komu je služba určena

 • senioři se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem s poruchou autistického spektra
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 6-14 let
 • 15-17 let
 • 18-26 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina: děti a mladí dospělí s kombinovaným postižením (těžké a hluboké mentální postižení, porucha autistického spektra, tělesné postižení) ve věku 2 -26 let
 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cíl služby: podpora samostatnosti, fyzická a psychická soběstačnost, co největší možná míra zapojení do společnosti v rámci jejich postižení v přirozeném prostředí klienta
Poslání služby: umožnění klientům ve věku 2 – 26 let pobyt ve známém prostředí, docházka do zařízení (např.: Denní stacionář, Mateřská a Základní škola Sluníčko Turnov). Doprovod na různé aktivity v rámci Turnovska. Formou pracovních činností a volnočasových aktivit podporovat motorické a psychické schopnosti a dovednosti, doprovod do domácího prostředí. Respektujeme přání, vůli, práva klientů a podporujeme je v aktivním životě.

3. Nabízené činnosti

Pro osoby s postižením zajišťujeme:
základní služby:
- doprovod do zařízení a na aktivity v rámci Turnovska
- pomoc při osobní hygieně (mytí, inkontinence, použití WC)
- dopomoc při stravování
- pomoc při zvládání denních úkolů (oblékání, svlékání, prostorová orientace, samostatný pohyb, podávání jídla a nápojů)
- nácvik pracovních návyků (procvičování základních znalostí, úklid, údržba, nákup, vaření a stolování)
- nácvik samostatného života (orientace v místě a okolí, nácvik volného pohybu a vyřizování osobních záležitostí)
- pomoc při uplatňování práv a zájmů klientů (logopedie, alternativní komunikace)
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- ošetřovatelská péče

4. Specifika služby

Služby se poskytují na území města Turnov: nedisponujeme automobilem

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  08:00-16:00
   Úterý  :  08:00-16:00
   Středa  :  08:00-16:00
   Čtvrtek  :  08:00-16:00
   Pátek  :  08:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

V případě poskytování sociální služby mimo budovu Kosmonautů 1641 je úhrada 130,- Kč/1hod. u všech klientů sociální služby osobní asistence.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Budova Kosmonautů 1641 a 1640 je bezbariérová. Při poskytování v jiných prostorách nedokážeme bezbariérovost vždy zajistit.

Název poskytovatele

Mateřská a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

71173854

Kontaktní údaje na poskytovatele