MCU KOLOSEUM, o.p.s., §39 - Osobní asistence

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Liberec, Liberec, Liberec, Liberec

Komu je služba určena

 • osoby s nemocemi CNS (např. Roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba, apod.)
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s poruchou autistického spektra
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí (F00-F09, G30)
 • osoby se sluchovým postižením
 • senioři se zdravotním postižením
 • N_Rodiny s dětmi, popř. mladí lidé do 26 let
 • osoby s chronickým duševním onemocněním - ostatní

Věkové skupiny

 • 1-6 let
 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 16-18 let
 • 19-26 let
 • 27-64 let
 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena

Osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, osobám s omezenou schopností péče o vlastní osobu a o domácnost, osobám se sníženou schopností zvládat základní životní potřeby.

Osobám od 3 let věku, horní věková hranice není omezena, osobám, jež jsou závislé na pomoci a péči jiné fyzické osoby, převážně seniorům a osobám se zdravotním, kombinovaným, mentálním, tělesným a sluchovým postižením. Osobám ve vzdělávacím procesu a při ostatních aktivitách dle potřeb a přání.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Osobní asistence je služba sociální péče poskytovaná v souladu s § 39 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.

Smyslem služby osobní asistence je zachování soběstačnosti osob z cílových skupin.

Posláním služeb osobní asistence je zajistit uživatelům udržení co možná nejvyšší kvality života v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Cíl osobní asistence: Podpora klientů při řešení nepříznivé soc. situace v přirozeném sociálním prostředí, zachování soběstačnosti s pomocí osobní asistence.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti poskytované sociální služby osobní asistence

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Zajištění chodu domácnosti Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Doplňkové služby MCU KOLOSEUM, o.p.s.

Středisko stravování: rozvoz obědů, jídelna. Středisko Doprava osob s handicapem - možný doprovod

Chráněná pracovní místa: čtyři chráněné dílny

4. Specifika služby

Služba osobní asistence je poskytována v rámci ORP Liberec. Osobní asistenti/-tky dochází do domácností uživatelů a pomáhají se sebeobsluhou, při zachování sociálních kontaktů, při doprovodu do vzdělávacích zařízení a při vyřizování osobních záležitostí.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  07:00-21:00
   Úterý  :  07:00-21:00
   Středa  :  07:00-21:00
   Čtvrtek  :  07:00-21:00
   Pátek  :  07:00-21:00
   Sobota  :  07:00-21:00  -  O víkendech a svátcích je služba poskytována v rozsahu 1 až 2 hodin.
   Neděle  :  07:00-21:00  -  O víkendech a svátcích je služba poskytována v rozsahu 1 až 2 hodin.
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Cena hodiny osobní asistence: 155,- Kč

Ceník: https://universium.cz/osobni-asistence/ 

Vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc do 10. dne následujícího měsíce.

Platba zpětně jednou za kalendářní měsíc, do 14 dnů od vyúčtování.

Platba převodem na účet (výjimečně též v hotovosti).

Platba dle platného ceníku na www.universium.cz a časového rozsahu čerpaných služeb

Fakultativní činnost

ANO

Fakultativní služby:

nabízíme rozvoz obědů do domácností: cena oběda 110 Kč (dieta: 115 Kč), dovoz: 20 Kč, zatavení do jednorázového obalu (volitelné): 10 Kč.

Možnost konzumace oběda v naší jídelně.

Nabízíme bezbariérovou dopravu pro handicapované: pravidelná jízda: 35 Kč/km.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Objekt MCU KOLOSEUM je bezbariérový.

U objektu a v objektu jsou nájezdy, objekt má 2 výtahy.

Název poskytovatele

MCU KOLOSEUM, o.p.s.

IČ poskytovatele

25405080

Kontaktní údaje na poskytovatele