MCU KOLOSEUM, o.p.s., §39 - Osobní asistence

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Liberec

Komu je služba určena

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby s tělesným postižením

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 6-14 let
 • 15-17 let
 • 18-26 let
 • 27-64 let
 • 65-80 let
 • Nad 80 let
 • 40-64 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena

Osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, osobám s omezenou schopností péče o vlastní osobu a o domácnost, osobám se sníženou schopností zvládat základní životní potřeby.

Osobám od 3 let věku, horní věková hranice není omezena, osobám, jež jsou závislé na pomoci a péči jiné fyzické osoby, převážně seniorům a osobám se zdravotním, kombinovaným, mentálním, tělesným a sluchovým postižením. Osobám ve vzdělávacím procesu a při ostatních aktivitách dle potřeb a přání.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Osobní asistence je služba sociální péče poskytovaná v souladu s § 39 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.

Smyslem služby osobní asistence je zachování soběstačnosti osob z cílových skupin.

Posláním služeb osobní asistence je zajistit uživatelům udržení co možná nejvyšší kvality života v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Cíl osobní asistence: Podpora klientů při řešení nepříznivé soc. situace v přirozeném sociálním prostředí, zachování soběstačnosti s pomocí osobní asistence.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti poskytované sociální služby osobní asistence

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Zajištění chodu domácnosti Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Doplňkové služby MCU KOLOSEUM, o.p.s.

Středisko stravování: rozvoz obědů, jídelna. Středisko Doprava osob s handicapem - možný doprovod

Chráněná pracovní místa: čtyři chráněné dílny

4. Specifika služby

Služba osobní asistence je poskytována v rámci ORP Liberec. Osobní asistenti/-tky dochází do domácností uživatelů a pomáhají se sebeobsluhou, při zachování sociálních kontaktů, při doprovodu do vzdělávacích zařízení a při vyřizování osobních záležitostí.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  07:00-21:00
   Pondělí  :  07:00-21:00
   Úterý  :  07:00-21:00
   Středa  :  07:00-21:00
   Pátek  :  07:00-21:00
   Sobota  :  07:00-21:00  -  O víkendech a svátcích je služba poskytována v rozsahu 1 až 2 hodin.
   Neděle  :  07:00-21:00  -  O víkendech a svátcích je služba poskytována v rozsahu 1 až 2 hodin.
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Cena hodiny osobní asistence: 110 - 130 Kč

Ceník: http://www.universium.cz/sluzby/osobni-asistence

http://www.cms.fsmanager.cz/backend/api/file/5e247efd4677eb3f0b141f84

Vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc do 10. dne následujícího měsíce.

Platba zpětně jednou za kalendářní měsíc, do 14 dnů od vyúčtování.

Platba v hotovosti nebo převodem na účet.

Platba dle platného ceníku na www.universium.cz a časového rozsahu čerpaných služeb

Fakultativní činnost

ANO

Fakultativní služby:

nabízíme rozvoz obědů do domácností: cena oběda 75 Kč (dieta: 78 Kč), dovoz: 17 Kč, zatavení do jednorázového obalu (volitelné): 12 Kč.

Možnost konzumace oběda v naší jídelně.

nabízíme bezbariérovou dopravu pro handicapované: pravidelná jízda: 20 Kč/km.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Objekt MCU KOLOSEUM je bezbariérový.

U objektu a v objektu jsou nájezdy, objekt má 2 výtahy.

Název poskytovatele

MCU KOLOSEUM, o.p.s.

IČ poskytovatele

25405080

Kontaktní údaje na poskytovatele