Rodina24, §39 - Osobní asistence

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Železný Brod, Jablonec nad Nisou, Liberec, Tanvald

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s poruchou autistického spektra
 • rodiny s dítětem s jiným postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním - ostatní
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby s Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí (F00-F09, G30)

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Nerudova 3113,46601 Jablonec nad Nisou

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Seniorům a osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního handicepu nebo tělesného postižení.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je umožnit lidem žít doma, pokud se pro to rozhodnou, jako kvalitní alternativu k životu v pobytovém zařízení. Cílem služby je umožnit lidem zůstat ve svém domácím prostředí, i když vlivem věku nebo onemocnění sami plně nezvládají běžné denní činnosti, především v oblasti péče o sebe sama. Klientům pomáháme s veškerými činnostmi v oblasti péče o sebe sama, zajištění domácnosti, využívání veřejných zdrojů, včetně kontaktů se společností, doprovody apod. Službu poskytujeme komplexně podle potřeb jednotlivých klientů. Při poskytování služby klademe důraz na kompetence a schopnosti klientů a jednotlivé činnosti provádíme tak, aby byly maximálně podpořeny a udržovány nebo zvyšovány jejich schopnosti. Plně respektujeme způsob života klienta, péči si řídí klient. Asistenci chápeme především jako podporu = asistent podporuje klienta takovým způsobem, aby vše, co zvládne dělat sám, udělal sám. Podporu vyjadřuje především radou, vybídnutím, povzbuzením, uklidněním a je-li třeba také péčí.  Asistent nedělá za klienta věci, které zvládá sám. Tam, kde klient nemá potřebné schopnosti, není v jeho možnostech zvládnout péči o sebe sama, poskytujeme péči. Pomoc opět poskytujeme především ve smyslu podpory, tj., co největší možnou část udělá klient s podporou asistenta.

3. Nabízené činnosti

Nabízené činnosti

 • Podpora a pomoc při zvládání péče o sebe sama, především:
  • při podávání jídla a pití,
  • při oblékání a svlékání,
  • při samostatném pohybu uvnitř i venku, nebo při pohybu pomocí speciálních pomůcek,
  • při přesunu na lůžko nebo vozík.
 • Podpora a pomoc při osobní hygieně, především:
  • s běžnou denní hygienou,
  • s koupáním, sprchováním nebo mytím na lůžku,
  • při použití WC,
  • s péčí o pokožku – promazání apod,
 • Podpora a pomoc při zajištění stravy:
  • společně můžeme připravit jídlo podle výběru,
  • můžeme pomoci zajistit dodávání stravy.
 • Podpora a pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  • můžeme pomoci s úklidem domácnosti,
  • můžeme pomoci s praním a žehlením prádla,
  • můžeme pomoci s nákupy potravin, drogerie
  • můžeme pomoci s běžnými pochůzkami – např. na poštu, vyzvednutí léků nebo receptů u lékaře apod.
 • Pomoc s nácvikem a upevněním schopností a dovedností, např.:
  • s obsluhou moderních přístrojů (mikrovlnná trouba, telefon, vysavač apod.)
  • s nácvikem samostatné chůze nebo s pomůckami pro nácvik (cvičení,

trénování) chůze

 • Podpora a pomoc v kontaktu s rodinou a v aktivitách ve společnosti.
 • Podpora při kontaktu se společností, především:
  • Doprovod do školy, do zaměstnání, na úřady, k lékaři apod.,
  • Doprovod na zájmové aktivity, např. do knihovny, na kulturní a společenské akce, ale i na návštěvu nebo do cukrárny apod.
  • v případě volné kapacity doprovod např. na výlet.
 • Pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí:
  • při jednání na úřadech a v jiných institucích, např. při vyřizování příspěvku na péči,
  • při vyřizování běžných záležitostí, např. doprovod na poštu, objednání k odbornému lékaři, pomoc s výběrem lékaře apod.,

 

4. Specifika služby

Službu klientům nabízíme nepřetržitě, včetně večerů, víkendů i svátků. Službu poskytujeme v časech, které klienti potřebují. Naší velkou předností je flexibilita, se kterou umíme reagovat na potřeby klientů a také na případné změny.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

základní cena je 130,- Kč / 1 hod., při sjednání denní služby v počtu 4 a více hod. je možná sleva do výše 20% z hodinové sazby

Fakultativní činnost

ANO

půjčení kompenzačních pomůcek, doprava vozem s úpravou pro převoz na invalidním vozíku

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Rodina24 z. ú.

IČ poskytovatele

22829903

Kontaktní údaje na poskytovatele