Osobní asistence, §39 - Osobní asistence

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Turnov, Železný Brod

Komu je služba určena

 • osoby s poruchou autistického spektra
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • rodiny s dítětem s jiným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním - ostatní
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Okruh osob

Cílové skupiny:
Osoby se zdravotním postižením
Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby s chronickým duševním onemocněním
U všech takových uživatelů se jedná o dlouhodobý nebo trvalý stav, který nelze léčbou zcela odstranit, lze však nepříznivý dopad zdravotního postižení zmírnit soustavou promyšlených opatření. Zdravotní postižení roste s přibývajícím věkem a stává se handicapem, invaliditou, nemocí, neschopností atd.
Věková struktura cílové skupiny:
Děti předškolního věku (1 - 6 let) - od 3 let
Děti mladšího školního věku (7 - 10 let)
Děti staršího školního věku (11 - 15 let)
Dorost (16 - 18 let)
Mladí dospělí (19 - 26 let)
Dospělí (27 - 64 let)
Mladší senioři (65 - 80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

„Osobní asistencí pomáháme osobám s postižením zvládat každodenní běžné činnosti v jejich přirozeném prostředí.“

Cíle

 • Pomoci uživateli zvládat ty úkony, na které by stačil sám, kdyby mu v tom nebránilo postižení či nemoc, se snahou o udržení nejvyšší možné míry jeho soběstačnosti a zachování jeho životního stylu.
 • Aktivizovat uživatele, napomáhat mu v integraci do běžné společnosti.
 • Podpora zdravých vztahů uživatele (rodinných, přátelských – stávajících i nových).
 • Napomáhat v uspokojování základních životních fyzických i psychických potřeb uživatele nejen v jeho přirozeném prostředí.
 • Pomoci a podpořit uživatele při využívání veřejných služeb.
 • Poskytovat osobní asistenci i na malých obcích.

 

Smysl služby:

 • je poskytnout alternativu pro člověka (omezeného v důsledku vyššího věku nebo některého ze zdravotního postižení) k životu ve vlastním prostředí před umístěním v pobytovém zařízení.

 

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 

A) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

B) pomoc při osobní hygieně

C) pomoc při zajištění stravy

D) pomoc při zajištění chodu domácnosti

E) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

F) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

G) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Osobní asistencí pomáháme uživatelům zvládat ty úkony, na které by uživatel stačil sám, kdyby mu v tom nebránilo postižení či nemoc. Snažíme se o udržení nejvyšší možné míry jeho soběstačnosti a zachování jeho životního stylu. Uživatelé se nemusí stěhovat do pobytových zařízení nebo pobývat v nemocnici, ale mohou žít, popř. dožít ve svém přirozeném prostředí.

Osobní asistenci poskytujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně svátku.

Věková struktura cílové skupiny je od 3 let věku.

Naše služby poskytujeme hlavně v malých obcích.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výše úhrady je stanovena dle aktuálního znění vyhlášky č. 505/2006 Sb. Úhrada za odebrané služby je možna přes účet nebo v hotovosti. Fakturace probíhá každý měsíc (cca 15.) za měsíc zpětně. Úhrada je vždy za skutečně spotřebovaný čas, který se eviduje pomocí čtecího zařízení, které má každý pracovník v sociálních službách poskytující osobní asistenci

sazebník: Sazebníky Osobní asistence

Fakultativní činnost

ANO

Přeprava uživatele služebním osobním autem nebo s plošinu, dohled po telefonu, přeprava osobního a ložního prádla do prádelny.

sazebník: Sazebníky Osobní asistence

Architektonická bezbariérovost

NE

Schodiště do 1. patra.

Název poskytovatele

Spokojený domov, o.p.s.

IČ poskytovatele

29043913

Kontaktní údaje na poskytovatele