Pečovatelská služba, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Jablonec nad Nisou

Komu je služba určena

 • osoby se zrakovým postižením
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s chronickým onemocněním

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Novoveská 4505,46601 Jablonec nad Nisou
 • Adresa: Palackého 4424,46604 Jablonec nad Nisou

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Pečovatelská služba je určená dospělým osobám ve věku od 19 do 64 let věku, seniorům od 65 let věku se sníženou soběstačností nebo zdravotním postižením či jiným zdravotním omezením, kdy jejich nepříznivá sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a rodinám s dětmi, tj. rodiči/rodičům či dítěti/dětem bez omezení věku (do 18 let věku dítěte) se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a současně se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Službu mohou využívat obyvatelé města Jablonec nad Nisou a obcí spadajících do správního obvodu obce s rozšířenou působností, tj. Bedřichov, Dalešice, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Maršovice, Nová Ves nad Nisou, Pulečný, Rádlo, Frýdštejn.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Formy poskytování služby: terénní a ambulantní  pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba je poskytovaná ve vymezeném čase v domácnostech osobám, které potřebují pomoc a podporu druhé osoby v činnostech, které již nezvládnou.

Ambulantní pečovatelská služba je poskytována ve středisku osobní hygieny osobám, které žijí ve své domácnosti, potřebují pomoc druhé osoby a mají nevyhovující podmínky pro koupání. Do SOH se uživatel dopraví sám, s pomocí svých blízkých nebo pracovníků organizace.

Posláním služby je umožnit lidem, kteří patří do okruhu osob poskytovatele a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci, aby za pomoci pečovatelské služby mohli setrvat ve svém přirozeném prostředí (domácnosti) a žít způsobem, na který byli dosud zvyklí. Toto poslání je i veřejným závazkem organizace vůči společnosti a okruhu občanů, pro které je služby určena.

Cíle služby:

1. Umožnit uživatelům žít ve své domácnosti běžným způsobem života, na který jsou zvyklí, podporovat je v samostatnosti a nezávislosti.

2. Prohlubování spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních a zdravotních služeb.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti

Základní sociální poradenství (zahrnuje poskytnutí základních informací o sociálních službách, veřejných službách, sociálních dávkách, dále individuální přístup k uživateli apod. a činnosti poskytující podporu pečujícím osobám).

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu (zahrnuje 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)
 2. Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (zahrnuje 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 3. pomoc při použití WC)
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zahrnuje 1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování[1], 2. dovoz nebo donášku jídla, 3. pomoc při přípravě jídla a pití, 4. přípravu a podání jídla a pití)
 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti (zahrnuje 1. běžný úklid a údržbu domácnosti, 2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezonního úklidu, úklidu po malování, 3. donášku vody, 4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržbu topných zařízení, 5. běžné nákupy a pochůzky, 6. velký nákup, 7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, 8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy)
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zahrnuje 1. doprovázení dětí, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět, 2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce, poskytující veřejné služby).
 6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (zahrnuje 1. pomo při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí).
 7. Pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí (zahrnuje dohled, aby osoba závislá na pomoci nezpůsobila ohrožení sobě ani svému okolí).

 

 

[1] Dodavatelem stravy je Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

 

4. Specifika služby

V rámci pečovatelské služby nejsou poskytovány zdravotnické a ošetřovatelské úkony (podávání léků, převazy a ošetření ran, měření tlaku, aplikace injekcí a mastí, vykapávání očí, aplikace stravy prostřednictvím PEG, výměna a ošetřování STOMIE).

Služba pomáhá a podporuje uživatele při přípravě stravy, ale nevaří.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  07:00-20:00
   Úterý  :  07:00-20:00
   Středa  :  07:00-20:00
   Čtvrtek  :  07:00-20:00
   Pátek  :  07:00-20:00
   Sobota  :  07:00-20:00
   Neděle  :  07:00-20:00
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  07:00-20:00
   Úterý  :  07:00-20:00
   Středa  :  07:00-20:00
   Čtvrtek  :  07:00-20:00
   Pátek  :  07:00-20:00
   Sobota  :  07:00-20:00
   Neděle  :  07:00-20:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Cena za služby je stanovená podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., a zákona č. 108/2006 Sb., za úkony péče s maximální výší 155 Kč za hodinu. Pokud se služba uživateli poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně, je výše úhrady 135 Kč za hodinu, a to v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby je umístěn na webových stránkách organizace www.centrumjablonec.cz

Informace k ceníku na telefonním čísle 720 559 203.

 

Fakultativní činnost

ANO

Dohledy, tj. ostatní dohledy

Fakultativní služby lze poskytovat pouze při využívání základních činností.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

IČ poskytovatele

43256503

Kontaktní údaje na poskytovatele