Pečovatelská služba, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Jablonec nad Nisou

Komu je služba určena

 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 6-14 let
 • 15-17 let
 • 18-26 let
 • 27-64 let
 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Novoveská 4505,46601 Jablonec nad Nisou
 • Adresa: Palackého 4424,46604 Jablonec nad Nisou

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Pečovatelská služba je určená dospělým osobám ve věku od 19 do 64 let věku, seniorům od 65 let věku se sníženou soběstačností nebo zdravotním postižením či jiným zdravotním omezením, kdy jejich nepříznivá sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a rodinám s dětmi, tj. rodiči/rodičům či dítěti/dětem bez omezení věku (do 18 let věku dítěte) se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a současně se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Službu mohou využívat obyvatelé města Jablonec nad Nisou a obcí spadajících do správního obvodu obce s rozšířenou působností, tj. Bedřichov, Dalešice, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Maršovice, Nová Ves nad Nisou, Pulečný, Rádlo, Frýdštejn.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Terénní pečovatelská služba je poskytovaná v domácnostech osobám, které potřebují pomoc a podporu druhé osoby v činnostech, které již nezvládnou.

Posláním služby je umožnit lidem, kteří patří do okruhu osob poskytovatele a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci, aby za pomoci pečovatelské služby mohli setrvat ve svém přirozeném prostředí (domácnosti) a žít způsobem, na který byli dosud zvyklí. Toto poslání je i veřejným závazkem organizace vůči společnosti a okruhu občanů, pro které je služby určena.

Cíle služby:

1. Umožnit uživateli žít ve své domácnosti.

2. Podpora a udržování kontaktů běžného života.

3. Respektování životního stylu každého jedince.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti:

 1. Základní sociální poradenství (zahrnuje poskytnutí základních informací o sociálních službách, veřejných službách, sociálních dávkách, dále individuální přístup k uživateli apod.).
 2. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu (např. tj. podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci atd., samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při dodržování nastaveného léčebného režimu).
 3. Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (zahrnuje osobní hygienu na lůžku či u umyvadla, celkovou koupel v domácnosti, výměnu inkontinenčních pomůcek, prevenci opruzenin a proleženin, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC, ustlání postele
  a převlečení ložního prádla, pokud se jedná o imobilního uživatele).
 4. Ambulantní služby – pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu v SOH (zahrnuje celkovou koupel v běžné vaně, v polohovací vaně s využitím všech funkcí, ve sprše, prevenci opruzenin a proleženin, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC).
 5. Poskytnutí stravy (zahrnuje pomoc a podporu při zajištění jídla a pití, podání jídla a pití, dovoz, případně donášku obědů včetně přihlášení a odhlášení, přemývání jídlonosičů).
 6. Zajištění chodu domácnosti (např. zahrnuje běžný úklid a údržbu domácnosti včetně převlečení ložního prádla, údržbu domácích spotřebičů, praní, věšení, žehlení prádla v domácnosti, donášku vody, topení v kamnech včetně donášky topiva atd.).
 7. Nákupy (zahrnuje nákupy a pochůzky, velký nákup přesahující 7 kg, nebo nákup ošacení, vybavení domácnosti a průmyslového zboží).
 8. Praní a žehlení ložního či osobního prádla (zahrnuje praní a žehlení prádla, žehlení prádla bez praní.)
 9. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zahrnuje doprovázení dětí, dospělých do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět, doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět).

4. Specifika služby

V rámci pečovatelské služby nejsou poskytovány zdravotnické úkony (podávání léků, převazy a ošetření ran, měření tlaku, aplikace injekcí a mastí, vykapávání očí, aplikace stravy prostřednictvím PEG, výměna a ošetřování STOMIE).

Služba pomáhá a podporuje uživatele při přípravě stravy, ale nevaří.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  07:00-20:00
   Středa  :  07:00-20:00
   Čtvrtek  :  07:00-20:00
   Pondělí  :  07:00-20:00
   Pátek  :  07:00-20:00
   Sobota  :  07:00-20:00
   Neděle  :  07:00-20:00
 •  
 • Terénní
  • Úterý  :  07:00-20:00
   Středa  :  07:00-20:00
   Čtvrtek  :  07:00-20:00
   Pondělí  :  07:00-20:00
   Pátek  :  07:00-20:00
   Sobota  :  07:00-20:00
   Neděle  :  07:00-20:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Cena za služby je stanovená podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., a zákona č. 108/2006 Sb., za úkony péče s maximální výší 130 Kč za hodinu.

Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby je umístěn na http://www.centrumjablonec.cz/filemanager/files/363473.pdf

Informace k ceníku na telefonním čísle 720 559 203.

 

Fakultativní činnost

ANO

Dohled dle potřeb uživatele

Fakultativní služby lze poskytovat pouze při využívání základních činností.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

IČ poskytovatele

43256503

Kontaktní údaje na poskytovatele