Dům penzion pro důchodce, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Tanvald

Komu je služba určena

 • N_Rodiny s dětmi, popř. mladí lidé do 26 let
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • senioři se zdravotním postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s chronickým onemocněním

Věkové skupiny

 • Bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1526260
 • Druh služby: §40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: Tyršova 1340,46851 Smržovka
 • Telefon: 727 806 218
 • E-mail: dpd.smrzovka@volny.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osobám s tělesným a zdravotním postižením, osobám s kombinovaným postižením,  osoby s chronickým onemocněním, seniorům, kteří z důvodu věku nebo zdravotího omezení, potřebují pomoc jiné osoby.

Rodinám s dítětem/dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

POSLÁNÍ

Posláním služby je poskytovat pomoc zajištěním pečovatelské služby (§ 40, zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění) osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu nebo zdravotního postižení. 

CÍL

Cílem je přispívat k běžnému způsobu života osobám se sníženou soběstačností, umožnit jim žít ve svých domácnostech co nejdéle a zachovat si své životní návyky a osobní vazby.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti pečovatelské služby

 • základní sociální poradenství (poskytnutí základní informace k řešení nepříznivé životní situtuace)
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání stravy, oblékání, pohybu v domácnosti, přesunu na vozík, či lůžko)
 • pomoc při osobní hygieně (pomoc při koupání, sprchování, denní hygieně, použití WC či hygienických pomůcek)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění či dovážka oběda, pomoc při přípravě a podávání stravy)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc při nakupování, úklidu domácnosti, praní prádla)
 • doprovázení dospělých k vyřízení osobních záležitostí

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  10:00-17:00
   Úterý  :  10:00-17:00
   Středa  :  10:00-17:00
   Čtvrtek  :  10:00-17:00
   Pátek  :  10:00-17:00
   Sobota  :  00:00-00:00  -  Sobota, neděle, svátek po dohodě
   Neděle  :  00:00-00:00  -  Sobota, neděle, svátek po dohodě
 •  
 • Terénní
  • Pondělí  :  07:00-19:00
   Úterý  :  07:00-19:00
   Středa  :  07:00-19:00
   Čtvrtek  :  07:00-19:00
   Pátek  :  07:00-19:00
   Sobota  :  07:00-19:00
   Neděle  :  07:00-19:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Cena za poskytované služby činí Kč 135,- za jednu hodinu.

Podrobné informace o cenách najdete na  webových stránkách organizace: www.dpdsmrzovka.cz

nebo na telefoním čísle 727 806 218

 

Fakultativní činnost

ANO
 • dohled nad užitím léku – nejedná se o aplikaci nebo manipulaci s léčivem
 • přeprava automobilem

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Dům penzion pro důchodce, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

60254050

Kontaktní údaje na poskytovatele