KDP Sluníčko, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Nový Bor, Česká Lípa

Komu je služba určena

 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • 27-64 let
 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5957695
 • Druh služby: §40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: Liberecká 67,47301 Nový Bor
 • Telefon: 606061165
 • E-mail: svobodovar@atlas.cz
 • Web: www.adpslunicko.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

osoby s chronickým onemocněním

osoby s jiným zdravotním postižením

osoby s kombinovaným postižením

osoby s mentálním postižením

osoby s tělesným postižením

osoby se zdravotním postižením

senioři

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním pečovatelské služby je kvalitně poskytovat pomoc, podporu a péči osobám se sníženou soběstačností, zejména seniorům, při každodenních činnostech. Služba se snaží o zachování důstojného života uživatelů v jejich domácím prostředí.

 • Lidská důstojnost - pracovníci dbají na zachování lidské důstojnosti uživatelů, respektují jejich přání, jednají s nimi v úctě a respektu, chrání jejich práva.
 • Individuální přístup - pracovníci přistupují ke každému uživateli jako k jedinečné osobnosti, která má své zájmy, potřeby a přání.
 • Naslouchání - pracovníci vyslechnou přání uživatelů, která mohou zkvalitnit poskytování této služby.
 • Vzájemná spolupráce - pracovníci uživatele motivují ke spolupráci, podporují je ve společném výkonu prováděné činnosti.
 • Odbornost / kvalita - služba je zajištěna kvalifikovaným personálem, který jedná dle přání uživatele, zákonů a vnitřních předpisů. Uživatelé jsou průběžně dotazováni na spokojenost, náměty a podněty ke zlepšení poskytované služby.

3. Nabízené činnosti

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

4. Specifika služby

Od 1.12.2017 poskytujeme díky naší pracovnici paní Radce Šupové našim klientům i možnost nové speciální služby - Pedikúra včetně nehtové modeláže. Osvědčení, certifikát o rekvalifikaci a ceník je k nahlédnutí na stránkách www.adpslunicko.cz.

Poskytujeme také zápůjčka kompenzačních pomůcek. Ceník za zapůjčení je k nahlédnutí na našich stránkách www.adpslunicko.cz.

 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  07:00-15:00  -  dále dle potřeb uživatelů
   Úterý  :  07:00-15:00  -  dále dle potřeb uživatelů
   Středa  :  07:00-15:00  -  dále dle potřeb uživatelů
   Čtvrtek  :  07:00-15:00  -  dále dle potřeb uživatelů
   Pátek  :  07:00-15:00  -  dále dle potřeb uživatelů
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník za poskytovanou službu je k nahlédnutí na stránkách společnosti www.adpslunicko.cz v sekci:

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME

Pečovatelská služby

Dokumenty ke stažení

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Mgr. Lucie Jursíková Brožková

IČ poskytovatele

75100967

Kontaktní údaje na poskytovatele