Pečovatelská služba, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Liberec

Komu je služba určena

 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s chronickým duševním onemocněním - ostatní
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)

Věkové skupiny

 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 60-85 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 7734736
 • Druh služby: §40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: Na Pískovně 657,46014 Liberec
 • Telefon: 775165329
 • E-mail: lbmareva@seznam.cz
 • Web: www.lbmareva.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina: 

 • Senioři
 • Osoby s tělesným postižením
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním

Věková struktrua:

 • Dospěli (27-64let)
 • Mladší senioři (65-80let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

 • Posláním pečovatelské služby je zajistit seniorům a osobám se zdravotním postižením žít co nejdéle ve svém domácím prostředí na které jsou zvyklý, mají své soukromí, pocit bezpečí. Služba pečuje o klienty v jejich domácnostech na území města Liberce a jeho okolí.
   
 • Napomáhat uživatelům k udržení soběstačnosti do té míry, aby co nejdéle mohli žít ve svém domácím prostředí
   
 • Pomoci překlenout přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci
   
 • Provádět činnosti aktivizující psychiku, motoriku a sociální vazby klienta
   
 • Udržování kontaktu a spolupráce s rodinnými příslušníky klienta

3. Nabízené činnosti

 • Aktivizace klienta
 • Pomoc při osobní hygieně
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 • Běžné nákupy a pochůzky 
 • Praní a žehlení osobního prádla a jeho drobné opravy
 • Doprovod k lékaři, na instituce
 • Dohled nad dospělým klientem + pohovor při osamělosti 
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Výkony pečovatelské služby nad rámec vyhlášky
 • Vyřizování osobních záležitostí klienta
 • Pohyb a orientace
 • Běžný úklid a údržba domácnosti

4. Specifika služby

 • Respektujeme lidskou důstojnost a osobní svobodu uživatelů, se zvláštním zřetelem na svobodné rozhodování a zachování soukromí.
   
 • Poskytujeme službu v zájmu osob a v náležité kvalitě, aby bylo zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod občanů
   
 • Všestranně podporujeme uplatňování vlastní vůle uživatelů a vytváříme podmínky pro vyjadřování jejich potřeb a stížností
   
 • Podporujeme uživatele v jejich soběstačnosti a pomáháme rozvíjet jejich samostatnost a nezávislost na poskytované službě 
   
 • Podporujeme uživatele v osobních vztazích a aktivitách s rodinnými příslušníky a přáteli
   
 • Vytváříme individuální přistup ke každému uživateli a podmínky pro co nejdelší udržení dosavadních duševních a tělesných schopností
   
 • Poskytujeme služby uživatelům bez odhledu na náboženské vyznání, rasu, pohlaví

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  7:00-19:00  -  Osobní péče je poskytována na základě smlouvy – je možné se dohodnout na jakémkoliv čase 24 hodin denně, 7 dní v týdnů, včetně víkendů a svátků.
   Úterý  :  7:00-19:00  -  Osobní péče je poskytována na základě smlouvy – je možné se dohodnout na jakémkoliv čase 24 hodin denně, 7 dní v týdnů, včetně víkendů a svátků.
   Středa  :  7:00-19:00  -  Osobní péče je poskytována na základě smlouvy – je možné se dohodnout na jakémkoliv čase 24 hodin denně, 7 dní v týdnů, včetně víkendů a svátků.
   Čtvrtek  :  7:00-19:00  -  Osobní péče je poskytována na základě smlouvy – je možné se dohodnout na jakémkoliv čase 24 hodin denně, 7 dní v týdnů, včetně víkendů a svátků.
   Pátek  :  7:00-19:00  -  Osobní péče je poskytována na základě smlouvy – je možné se dohodnout na jakémkoliv čase 24 hodin denně, 7 dní v týdnů, včetně víkendů a svátků.
   Sobota  :  7:00-19:00  -  Osobní péče je poskytována na základě smlouvy – je možné se dohodnout na jakémkoliv čase 24 hodin denně, 7 dní v týdnů, včetně víkendů a svátků.
   Neděle  :  7:00-19:00  -  Osobní péče je poskytována na základě smlouvy – je možné se dohodnout na jakémkoliv čase 24 hodin denně, 7 dní v týdnů, včetně víkendů a svátků.
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA
 • Běžný úklid a údržba domácnosti 120,- Kč/ 1 hod
 • Pomoc při osobní hygieně 120,- Kč/ 1 hod
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 120,- Kč/ 1 hod
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti 120,- Kč/ 1 hod
 • Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 120,- Kč/ 1 hod
 • Doprovod k lékaři, na instituce 120,- Kč/ 1 hod
 • Dohled nad dospělým klientem + pohovor při osamělosti 120,- Kč/ 1 hod
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 120,- Kč/ 1 hod

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

MAREVA z.s.

IČ poskytovatele

01679198

Kontaktní údaje na poskytovatele