Pečovatelská služba, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Bílý Kostel nad Nisou, Chrastava, Stráž nad Nisou, Chrastava

Komu je služba určena

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 7777619
 • Druh služby: §40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: náměstí 1. máje 1,46331 Chrastava
 • Telefon: 607738350
 • E-mail: urbanova@chrastava.cz
 • Web: www.chrastava.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Bílokostelecká 66,46331 Chrastava
 • Adresa: náměstí 1. máje 1,46331 Chrastava

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Pečovatelská služba Města Chrastavy je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, jeich sitauce vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, mají na území města Chrastavy trvalý pobyt. Dále tato služba je poskytována na základě smlouvy o vzájemné spolupráci i občanům obce Bílý Kostel nad Nisou a od 1.1.2022 i s obcí Stráž nad Nisou.

Jedná se o osoby se zdravotním postižením, tělesným postižením a seniory

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním pečovatelské služby města Chrastavy je poskytovat svým klientům služby, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí a k aktivnímu využití volného času, a umožnit tak lidem přes nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvávat v jejich domovech, zachovat vazby na své přirozené sociální prostředí, rodinu, přátele a blízké a využívat vlastní možnosti, schopnosti a dovednosti, přirozené vztahové sítě a místní instituce, které poskytují služby veřejnostiCílem služby je poskytovat pečovatelskou službu na základě individuálních potřeb uživatele tak, aby uživatel mohl zůstat ve svém přirozeném prostředí a měl možnost zachovávat v maximální možné míře své schopnosti, dovednosti a zvyklosti a mohl rozhodovat o vlastním životním stylu.

3. Nabízené činnosti

Poskytování pečovatelské služby zahrnuje tyto základní činnosti:

 • základní poradenství
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  7:00-19:15
   Úterý  :  7:00-19:15
   Středa  :  7:00-19:15
   Čtvrtek  :  7:00-19:15
   Pátek  :  7:00-19:15
 •  
 • Terénní
  • Pondělí  :  07:00-19:15  -  Dále dle potřeb a domluvy.
   Úterý  :  07:00-19:15  -  Dále dle potřeb a domluvy.
   Středa  :  07:00-19:15  -  Dále dle potřeb a domluvy.
   Čtvrtek  :  07:00-19:15  -  Dále dle potřeb a domluvy.
   Pátek  :  07:00-19:15  -  Dále dle potřeb a domluvy.
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Zde je odkaz :

http://www.chrastava.cz/2018/cenik1_ozo.pdf

Jedná se o službu, která je hrazena dle výše uvedeného ceníku

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Město Chrastava

IČ poskytovatele

00262871

Kontaktní údaje na poskytovatele