Pečovatelská služba, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Jilemnice

Komu je služba určena

 • osoby s tělesným postižením
 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby s mentálním postižením

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2084701
 • Druh služby: §40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: Jaroslava Havlíčka 328,51401 Jilemnice
 • Telefon: 739 861 544, 481 543 137
 • E-mail: pecovak@razdva.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Pečovatelskou službu poskytujeme osobám bez rozdílu věku se sníženou soběstačností na území Jilemnicka (tzn. města Jilemnice a v obcích ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu Jilemnice), které nemohou zvládnout péči o vlastní osobu nebo domácnost a jejichž situace vyžaduje pomoc další fyzické osoby a tuto pomoc jim nemůže zajistit rodina ani jiné veřejně dostupné služby.

Osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci např. z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním Pečovatelské služby Jilemnice je poskytovat prostřednictvím kvalifikovaného personálu pomoc a podporu osobám se sníženou soběstačností a umožnit jim tak setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí bez nutnosti umístění do pobytového zařízení.

 

Cíle

 • zajistit uživatelům základní životní potřeby,
 • poskytovat kvalitní a odbornou službu,
 • respektovat a podporovat dosavadní způsob života ve vlastním prostředí uživatele,
 • podporovat kontakty uživatele s přirozeným společenským prostředím,
 • pomáhat uživatelům udržet si rodinné a přátelské vazby.

3. Nabízené činnosti

základní činnosti:

a/ pomoc a podpora při podávání jídla a pití, při oblékání, pomoc při přesunu na vozík, lůžko, při prostorové orientaci v bytě

b/ pomoc při osobní hygieně v bytě uživatele, ve středisku osobní hygieny, pomoc při použití WC

c/ pomoc při přípravě a zajištění stravy, dovoz oběda, ohřátí, příprava stravy, pomoc při přípravě jídla a pití, omytí nádobí

d/ pomoc při zajištění chodu domácnosti, drobných úkonů v domácnosti, nákupy, pochůzky praní a žehlení prádla

e/ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, doprovod k lékaři, na úřady, pomoc s vyřizováním úředních záležitostí

Fakultativní (doplňkové) činnosti dle § 35 odst. 4, které lze poskytnout pouze se základními činnostmi:

a/ dovoz k lékaři, na úřady autem pečovatelské služby

b/ dohled a kontrola uživatele, dohled nad pitným režimem a užitím léků

4. Specifika služby

Poskytování péče v okolních obcích Pověřeného obecního úřadu Jilemnice dle veřejnoprávních smluv. Péče denně o sobotách nedělích a svátcích. 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  6:30-19:00
   Úterý  :  6:30-19:00
   Neděle  :  6:30-19:00
   Středa  :  6:30-19:00
   Čtvrtek  :  6:30-19:00
   Pátek  :  6:30-19:00
   Sobota  :  6:30-19:00
 •  
 • Ambulantní
  • Úterý  :  7:00-15:00
   Středa  :  7:00-15:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

http://mestojilemnice.cz/data/jil_files/12671/2021sazebnikuhrad.pdf

Fakultativní činnost

ANO

a/ dovoz k lékaři, na úřady autem pečovatelské služby 20,- Kč 1 cesta

b/ dohled a kontrola uživatele, dohled nad pitným režimem a užitím léků 130,- Kč/1 hod.

popř. dovoz uživatele do SOH   7,- Kč na 1 Km

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Město Jilemnice

IČ poskytovatele

00275808

Kontaktní údaje na poskytovatele