Sociální služby, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Raspenava

Komu je služba určena

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Pečovatelská služba je určena všem klientům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální a zdravotní situaci a nejsou schopni  se vlastním silami postarat o sebe a svou domácnost. Služby, které poskytujeme jsou určeny převážně pro klienty Domu s pečovatelskou službou,, ale lze tyto služby poskytovat i některých domácnostech ve městě. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Pečovatelská služba je určena klientům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální a zdravotní situaci a nejsou schopni se vlastními silami postarat o sebe a svou domácnost.

Pečovatelská služba má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle, zásady poskytování sociální služby a okruh osob, kterým je určen, a to v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, což je náš veřejný závazek.

(leták, informační tabule u MU, www stránky města, katalog poskytovatelů soc. služeb KÚLK, vnitřní pravidla pro poskytování)

Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytujeme sociální službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé situace. Respektujeme soukromí, názor na situace, možnost být ostatními přijímán a respektován a možnost vůle využívat nabízené služby.

3. Nabízené činnosti

Pečovatelská služba nabízí tyto úkony - větší nákupy, praní a žehlení prádla, běžné i větší úklidy domácností, pomoc při úkonech osobní hygieny, dovážka léků apod.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  6:00-14:30
   Úterý  :  6:00-14:30
   Středa  :  6:00-14:30
   Čtvrtek  :  6:00-14:30
   Pátek  :  6:00-14:30
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výše úhrad za poskytované pečovatelské služby vychází z vyhlášky č. 505/2006 Sb. a dle ceníku schváleného Radou města dne 28. 12. 2011, usnesení č. 354/11/22.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Budova Domu s pečovatelskou službou nemá do 1. patra výtah, do přízemí je umístěno 5 schodů u vstupu do budovy.

Název poskytovatele

MĚSTO RASPENAVA

IČ poskytovatele

00263141

Kontaktní údaje na poskytovatele