Pečovatelská služba, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Železný Brod

Komu je služba určena

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • Osoby s jiným zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 27-64 let
 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Železný Brod 82,46822 Železný Brod

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Okruh osob, kterým je služba určena:

osobám žijícím na území města Železný Brod (včetně jeho částí: Bzí, Veselí, Těpeře, Chlístov, Pelechov, Hrubá Horka, Malá Horka, Horská Kamenice, Jirkov a Popluží) a ve spádových obcích, které mají s městem uzavřenou dohodu o poskytování pečovatelské služby, a to:

 • seniorům, kteří vzhledem ke své snížené soběstačnost potřebují pomoc jiné osoby k zajištění svých potřeb,
 • osobám se zdravotním postižením, které vzhledem ke své snížené soběstačnosti potřebují pomoc jiné osoby k zajištění svých potřeb,
 • osobám s chronickým onemocněním, které pro sníženou soběstačnost potřebují pomoc jiné osoby k zajištění péče o vlastní osobu nebo domácnost,
 • rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje po přechodnou dobu z důvodu současného narození 3 a více dětí pomoc jiné osoby. Je poskytována pomoc v zajištění chodu domácnosti do 4 let věku dětí

Převládající skupinou jsou senioři.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Pečovatelské služby Železný Brod je podpora co nejvíce samostatného a důstojného života osob, jejichž možnosti a schopnosti jsou sníženy v oblasti sebeobsluhy nebo péče o domácnost a jejichž situace vyžaduje pomoc další fyzické osoby, v jejich přirozeném/domácím prostředí.

Cíle služby:

 • podpora a respektování dosavadního způsobu života klienta ve vlastní domácnosti,
 • podpora klienta v uplatňování vlastní vůle při rozhodování, v aktivní spoluúčasti při přijímání úkonů pečovatelské služby a při využívání svých tělesných a  duševních schopností s ohledem na úroveň soběstačnosti a zdravotní stav,
 • podpora a pomoc při zajišťování potřeb v rozsahu základních činností,
 • vzájemná spolupráce pracovníků PS, klienta a jeho rodinných příslušníků nebo dalších pečujících osob při zajišťování služeb pro klienta,
 • podpora udržování rodinných a přátelských vazeb,
 • podpora a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu -  pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy -  dovoz nebo donáška oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti - běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu, donáška vody, topení v kamnech včetně donáška a přípravy topiva, běžné nákupy a pochůzky,  velký nákup, praní a žehlení prádla

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím -  doprovod nebo dovoz k lékaři, na úřady

4. Specifika služby

Pečovatelská služba poskytuje své služby klientům v jejich domácnostech a dále klientům v domě zvláštního určení v Železném Brodě a ve Bzí, které spadají do bytového fondu města Železný Brod. Služba je poskytována s individuálním přístupem ke klientovi, je respektována jeho osobnost, potřeby a zájmy.   

Časový rozsah služby:

Po - Pá: 6:30 - 19:00

So - Ne - svátky: 6:30 - 18:30

Ambulantní služba (Středisko osobní hygieny):

Po - Pá: 8:00 - 12:00 nebo dle předchozí dohody

 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  6:30-19:00  -  Služba je poskytovaná i o státních svátcích.
   Úterý  :  6:30-19:00  -  Služba je poskytovaná i o státních svátcích.
   Středa  :  6:30-19:00  -  Služba je poskytovaná i o státních svátcích.
   Čtvrtek  :  6:30-19:00  -  Služba je poskytovaná i o státních svátcích.
   Pátek  :  6:30-19:00  -  Služba je poskytovaná i o státních svátcích.
   Sobota  :  6:30-18:30  -  Služba je poskytovaná i o státních svátcích.
   Neděle  :  6:30-18:30  -  Služba je poskytovaná i o státních svátcích.
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  8:00-12:00
   Úterý  :  8:00-12:00
   Středa  :  8:00-12:00
   Čtvrtek  :  8:00-12:00
   Pátek  :  8:00-12:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za poskytnuté úkony pečovatelské služby se provádí dle ceníku, který je schválen Radou města Železný Brod a je v souladu s prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Platby lze provádět v hotovosti nebo bezhotovostně na účet Pečovatelské služby.

Odkaz na ceník: pecovatelska-zb-cenik-2024.pdf (zeleznybrod.cz)

Informace o pečovatelské službě a úhradách podá: Mgr. Eva Dolenská, vedoucí - tel. 778 521 705

                                                                           Bc. Barbora Těhníková, DiS, sociální pracovnice - tel. 770 164 580

Fakultativní činnost

ANO

Dovoz k lékaři, na úřady autem pečovatelské služby (pouze po Železném Brodě) - cena 10 Kč/km                                                                                              

Architektonická bezbariérovost

ANO

Pečovatelská služba je poskytována především v domácnostech klientů, kde často bezbariérovost není. V těchto případech je služba poskytována jak nejlépe to v takovém prostředí jde, např. za pomoci kompenzačních pomůcek nebo pomůcek sloužících k usnadnění pohybu a manipulace s klientem (např. elektrický zvedák...).

Na adrese nábřeží Obránců míru 834, ve kterém sídlí pečovatelská služba je bezbariérový přístup. V domě jsou dva výtahy. Přístup do bytů je bezbarierový, koupelny však nejsou bezbarierové. Středisko osobní hygieny, které zde má své sídlo je plně bezbarierové, vybaveno je sprchovým koutem, vanou s rotačním sedadlem pro zdvih klienta a toaletou. V případě potřeby jej mohou využívat všichni klienti (jednak klienti bydlící v bytech zvláštního určení, tak klienti bydlící ve svých domácnostech, které do SOH dopravíme autem).

Na adrese Bzí 82 je bezbarierový přístup, v domě je výtah a jeden byt má i bezbarierovu koupelnu.  Přístup do bytů je bezbarierový, koupelny však v ostatních bytech nejsou bezbarierové. 

Název poskytovatele

Město Železný Brod

IČ poskytovatele

00262633

Kontaktní údaje na poskytovatele