Pečovatelská služba, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Železný Brod

Komu je služba určena

 • N_osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Věkové skupiny

 • Nad 80 let
 • 27-64 let
 • 65-80 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2928724
 • Druh služby: §40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: nábřeží Obránců míru 834,46822 Železný Brod
 • Telefon: 770 164 580
 • E-mail: i.ivanov@zelbrod.cz
 • Web:

Další adresy služby

 • Adresa: Železný Brod 82,46822 Železný Brod

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Okruh osob, kterým je služba určena:

osobám žijícím na území města Železný Brod (včetně jeho částí: Bzí, Veselí, Těpeře, Chlístov, Pelechov, Hrubá Horka, Malá Horka, Horská Kamenice, Jirkov a Popluží) a ve spádových obcích, které mají s městem uzavřenou dohodu o poskytování pečovatelské služby, a to:

 • seniorům, kteří vzhledem ke své snížené soběstačnost potřebují pomoc jiné osoby k zajištění svých potřeb,
 • osobám se zdravotním postižením, které vzhledem ke své snížené soběstačnosti potřebují pomoc jiné osoby k zajištění svých potřeb,
 • osobám s chronickým onemocněním, které pro sníženou soběstačnost potřebují pomoc jiné osoby k zajištění péče o vlastní osobu nebo domácnost,
 • rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje po přechodnou dobu z důvodu současného narození 3 a více dětí pomoc jiné osoby. Je poskytována pomoc v zajištění chodu domácnosti do 4 let věku dětí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Pečovatelské služby Železný Brod (dále jen "PS") je podpora co nejvíce samostatného a důstojného života osob, jejichž možnosti a schopnosti jsou sníženy v oblasti sebeobsluhy nebo péče o domácnost a jejichž situace vyžaduje pomoc další fyzické osoby, v jejich přirozeném/domácím prostředí.

Cíle služby:

 • podpora a respektování dosavadního způsobu života klienta ve vlastní domácnosti,
 • podpora klienta v uplatňování vlastní vůle při rozhodování, v aktivní spoluúčasti při přijímání úkonů pečovatelské služby a při využívání svých tělesných a  duševních schopností s ohledem na úroveň soběstačnosti a zdravotní stav,
 • podpora a pomoc při zajišťování potřeb v rozsahu základních činností,
 • vzájemná spolupráce pracovníků PS, klienta a jeho rodinných příslušníků nebo dalších pečujících osob při zajišťování služeb pro klienta,
 • podpora udržování rodinných a přátelských vazeb,
 • podpora a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

3. Nabízené činnosti

PS ve vymezeném čase poskytuje pečovatelské úkony, kterými se snaží naplňovat přání a potřeby klientů:

 1.  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc
   při prostorové orientaci, pomoc při přesuinu na lůžko nebo vozík),
 2.  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti klienta nebo ve středisku osobní hygieny, pomoc při péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC),
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (možnost dovozu oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití),
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti (udržování domácnosti, zajištění velkého úklidu, praní a žehlení prádla, nákupy a pochůzky - např. obstarání a zajištění léků),
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod nebo dovoz k lékaři, na úřady, vycházky s pečovatelkou).

4. Specifika služby

Pečovatelské služby jsou poskytovány v domácnostech klientů a ve 2 domech s byty zvláštního určení (nábřeží Obránců míru 834 a Bzí 82), které spadají do bytového fondu města Železný Brod, a to ve všední dny - v čase od 06:30 do 18:30 a o víkendech a svátcích - od 06:30-19:00hod.

Informace o službě jsou dostupné na webu města Želzný Brod: https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/organizace-mesta/pecovatelska-sluzba/ 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  6:30-19:00
   Pondělí  :  6:30-19:00
   Úterý  :  6:30-19:00
   Středa  :  6:30-19:00
   Pátek  :  6:30-19:00
   Sobota  :  6:30-19:00
   Neděle  :  6:30-19:00
 •  
 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  8:00-12:00
   Pondělí  :  8:00-12:00
   Úterý  :  8:00-12:00
   Středa  :  8:00-12:00
   Pátek  :  8:00-12:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA
 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                                                                    120Kč/hod.,
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek                                                          120Kč/hod.,
 • pomoc při prostorové orientaci, při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru                                 120 Kč/hod.,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                                                                                      120Kč/hod,.

       2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí ppodmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny                                                                                              120Kč/hod.,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty                                                                                       120 Kč/hod.,
 • pomoc při použití WC                                                                                                                 120Kč/hod.

       3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • dovoz nebo donáška jídla v PS (v rámci domů s byty zvláštního určení na obou adresách)                 15Kč/úkon,
 • dovoz jídla v terénu (v domácnostech klientů mimo budovu PS)                                                        20Kč/úkon,
 • pomoc při přípravě jídla a pití                                                                                                        120Kč/hod.

       4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • běžný úklid a údržba domácnosti a údržba spotřebičů                                                                   120Kč/hod.,
 • donáška vody a topení v kamnech, včetně přípravy topiva                                                               120Kč/hod.,
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti např. sezonního úklidu, úklidu po malování                120Kč/hod.,
 • běžný nákup                                                                                                                                   120Kč/hod.,
 • velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení, vybavení domácnosti                                                    120Kč/hod.,
 • pochůzky                                                                                                                                        120Kč/hod.,
 • praní a žehlení prádla, popřípadě jeho drobné opravy                                                                      120Kč/hod.

       5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dospělých k lékaři                                                                                                      120Kč/hod.,
 • doprovázení na různé instituce, úřady                                                                                             120 Kč/hod.

        Základní sociální poradenství zdarma

 

 

Fakultativní činnost

ANO

Dovoz seniorů k lékaři - jen po Železném brodě                                                                                                 10Kč/km

Architektonická bezbariérovost

ANO

V PS na adrese nábřeží Obránců míru 834 jsou 4 bezbariérové byty z celkových 45-ti bytových jednotek. Nicméně je zde k dispozici SOH (středisko osobní hygieny), které je plně bezbariérové a v případě potřeby jej mohou využívat všichni klienti (jednak klienti bydlící v bytech zvláštního určení, tak klienti bydlící ve svých domácnostech, které do SOH dopravíme autem).

V PS na adrese Bzí 82 jsou 3 bezbariérové byty z celkových 15-ti bytových jednotek. 

Název poskytovatele

Město Železný Brod

IČ poskytovatele

00262633

Kontaktní údaje na poskytovatele

 • Adresa: náměstí 3. května 1,46822 Železný Brod
 • Telefon: 483333940
 • E-mail: starosta@zelbrod.cz
 • Web: