Pečovatelská služba Mírová pod Kozákovem, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Mírová pod Kozákovem

Komu je služba určena

 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 27-64 let
 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3005927
 • Druh služby: §40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: Mírová pod Kozákovem 104,51101 Mírová pod Kozákovem
 • Telefon: 481 363 071
 • E-mail: dpsbela@seznam.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Senioři, kterým byl přiznán starobní, nebo invalidní důchod a ocitli se v nepříznivé sociální situaci.

Osoby s chronickým onemocněním, ze zdravotním nebo kombinovaným postižením. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Pečovatelská služba nabízí dle §40 Zákona 108/2006 Sb. služby lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, z důvodu věku, ztáty soběstačnosti, nemoci, krizové situace, návyků, prostředí. PS je poskytována na území obce Mírová pod Kozákovem. 

Pečovatelská služba podporuje přirozené prostředí klienta, pomáhá předejít stigma, marginalizaci, labellingu. Zachováváme klientovi běžný způsob života, udržujeme ho v jeho soběstačnosti a samostatnosti. Každý klient má stanovené úkony pečovatelské služby na základě  prvotních informací, individálního plánu a jeho změn. 

Cíle PS je udržení kvalitní pečovatelské služby, proškolený a vzdělaný personál. Klienti PS oslovují sami, nebo na základě depistáže a monitoringu. 

3. Nabízené činnosti

podle § 40 Zákona 108/2006 Sb. : 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                                                    

- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek                                   

- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru     

- pomoc při přesunu na lůžko, nebo vozík                                                                       

 

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

-pomoc při úkonech osobní hygieny                                                                                 

-pomoc při základní péči o vlasy a nehty                                                                         

-pomoc při použití WC                                                                                                          

 

c)Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

- dovoz nebo donáška jídla                                                                                                  

-pomoc při přípravě jídla a pití                                                                                           

-příprava a podání jídla a pití                                                                                             

 

d)Pomoc při zajištění chodu domácnosti

-běžný úklid a údržba domácnosti                                                                                     

-pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti                                                            

-běžné nákupy a pochůzky do 5 kg                                                                                      

-velký nákup                                                                                                                              

-praní a žehlení osobního ložního prádla                                                                           

 

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím                                      

f) Využití osobního automobilu                                                                                              

 

 

 

4. Specifika služby

Pečovatelská služba zachovává přirozené prostředí klienta. Pomáhá při nepříznivé sociální situaci a řeší konkrétní problém. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, dle jeho potřeb a přání. Každý klient je osobou se svými právy a názory.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  07:00-15:00
   Úterý  :  07:00-15:00
   Středa  :  07:00-15:00
   Čtvrtek  :  07:00-15:00
   Pátek  :  07:00-15:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník úkonů pečovatelské služby, platný od 1.1.2015

Dle Zákona 108/2006 Sb. a Vyhlášky 505/2006 Sb.

 

 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                                                     90,-Kč /hodina

- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek                                    90,-Kč/hodina

- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru     90,-Kč/hodina

- pomoc při přesunu na lůžko, nebo vozík                                                                       90,-Kč/hodina

 

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

-pomoc při úkonech osobní hygieny                                                                                 90,-Kč/hodina

-pomoc při základní péči o vlasy a nehty                                                                          90,-Kč/hodina

-pomoc při použití WC                                                                                                          90,-Kč /hodina

 

c)Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

- dovoz nebo donáška jídla                                                                                                  15,-Kč/hodina

-pomoc při přípravě jídla a pití                                                                                           90,-Kč/hodina

-příprava a podání jídla a pití                                                                                              90,-Kč/hodina

 

d)Pomoc při zajištění chodu domácnosti

-běžný úklid a údržba domácnosti                                                                                     100,-Kč/hodina

-pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti                                                            100,-Kč/hodina

-běžné nákupy a pochůzky do 5 kg                                                                                      60,-Kč/hodina

-velký nákup                                                                                                                              60,-Kč/hodina

-praní a žehlení osobního ložního prádla                                                                           50,-Kč/hodina

 

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím                                      100,-Kč/hodina

f) Využití osobního automobilu                                                                                              8,-Kč/km

 

 

 

Fakultativní činnost

ANO

Individuální doprava klienta dle jeho pokynů. 

Pořízení fotokopiíí soukromých listin klienta. 

Procházka s klientem.

Připomenutí léčiv klientovi, nikoliv však jeho manipulace a podání pečovatelkou.

Přečtení naměřeného tlaku klientovi, nikoliv však jeho přímé měření pečovatelkou. 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Ze 36 bytů jsou 2 bezbariérové. 

Název poskytovatele

Obec Mírová pod Kozákovem

IČ poskytovatele

00275913

Kontaktní údaje na poskytovatele

 • Adresa: Mírová pod Kozákovem 36,51101 Mírová pod Kozákovem
 • Telefon: 605818464
 • E-mail: votrubec@mirova.cz