Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Hrádek nad Nisou

Komu je služba určena

 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby s tělesným postižením

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5475959
 • Druh služby: §40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: Žitavská 670,46334 Hrádek nad Nisou
 • Telefon: 482 273 708
 • E-mail: pshradek@volny.cz
 • Web: www.hradek.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří si pro svůj věk, zdravotní stav nebo ztrátu soběstačnosti nemohou zajistit své životní potřeby sami nebo s pomocí rodiny.

Služba je tedy určeno pro:

1 )seniory

2) osoby se zdravotním postižením

3) pro rodiny, kde se současně narodily tři a více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně dvě děti.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Naše pečovatelská služba má zájem o to, aby vedla k podpoře samostatného a nezávislého života, k aktivnímu využívání volného času a ke společným setkáváním. Jde nám především o to, aby zůstávali tito lidé co nejdéle ve svém vlastním prostředí, mezi svými blízkými.

Služba je poskytována na základě dobrovolnosti a svobodné vůle. Je poskytována dle individuálních potřeb a přání každého uživatele, přesto však respektujeme stanovená pravidla tohoto " soužití se službou".

Naše motto: " Stáří není nemoc, je to jen stav těla a duše, do kterého ať chceme nebo nechceme, dojdeme všichni."

3. Nabízené činnosti

Služba je poskytována dle §40, zákona č.108/2006, o sociálních službách

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

-poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

-pomoc při zajištění chodu domácnosti

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

4. Specifika služby

služba je ambulantní a terénní

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  7:00-19:00
   Úterý  :  7:00-19:00
   Středa  :  7:00-19:00
   Čtvrtek  :  7:00-19:00
   Pátek  :  7:00-19:00
   Sobota  :  7:00-19:00
   Neděle  :  7:00-19:00
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  7:00-19:00
   Úterý  :  7:00-19:00
   Středa  :  7:00-19:00
   Čtvrtek  :  7:00-19:00
   Pátek  :  7:00-19:00
   Sobota  :  7:00-19:00
   Neděle  :  7:00-19:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úkony pečovatelské služby jsou placené.

Odkaz na stránky : www.hradek.eu 

Fakultativní činnost

ANO

Fakultativní činnost PS:

zapůjčení kompenzačních pomůcek 50,-Kč / započatý týden

kopírování tiskopisů  2,00 Kč /1 ks

dovoz uživatele služby do střediska osobní hygieny a zpět  120,-Kč / 1 hod

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

71177248

Kontaktní údaje na poskytovatele