Pečovatelská služba, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Nový Bor

Komu je služba určena

 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby s chronickým onemocněním

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 7901485
 • Druh služby: §40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: B. Egermanna 950,47301 Nový Bor
 • Telefon: 607674825
 • E-mail: lpazourkova@novy-bor.cz
 • Web: www.sslnb.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Žižkova 159,47301 Nový Bor
 • Adresa: B. Egermanna 950,47301 Nový Bor

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena níže uvedeným cílový skupinám, bez omezení věku: 

Osoby s chronickým onemocněním

Osoby se zdravotním postižením

Rodiny s dítětem/dětmi

Senioři

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním pečovatelské služby v Novém Boru je poskytování pomoci v péči o vlastní osobu domácnost. Osobám z cílové skupiny nabízíme služby, které vedou k podpoře jejich schopností a samostatného života v domácím prostředí,k zachování lidské důstojnosti a přispívají ke kontaktu s okolním prostředím. Na základě svých individuálních potřeb se uživatel sám rozhoduje, jaké naše služby využije. 

3. Nabízené činnosti

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

4. Specifika služby

Pečovatelsklu službu poskytujeme v časovém rozmezí od 6:30 do 19:00 hod., včetně víkednů a svátků. Služba je poskytována uživatelům s vysokou mírou podpory a dokáže pružně reagovat na jejich měnící se potřeby. Nemalou část uživatelů služby tvoří osoby s neurodegenerativními poruchami. 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  6:30-19:00
   Úterý  :  6:30-19:00
   Středa  :  6:30-19:00
   Čtvrtek  :  6:30-19:00
   Pátek  :  6:30-19:00
   Sobota  :  6:30-19:00  -  včetně svátků
   Neděle  :  6:30-19:00  -  včetně svátků
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  6:30-19:00
   Úterý  :  6:30-19:00
   Středa  :  6:30-19:00
   Čtvrtek  :  6:30-19:00
   Pátek  :  6:30-19:00
   Sobota  :  6:30-19:00
   Neděle  :  6:30-19:00
 •  

Fakultativní činnost

ANO
 • Perličková koupel v masážních vanách ve Středisku osobní hygieny
 • Masáže
 • Pedikúra
 • Orientační měření tlaku krve 
 • Dohled nad uživatelem (dohled nad požitím léků)
 • Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnějším prostoru
 • Doprava vozidly na zájmové, kulturní a společenské akce v okollí zajišťované jinými poskytovateli sociálních služeb (do 15 km) a do Střediska osobní hygieny
 • Půjčovné za nereozvý jídlonosič v termoobalu
 • Použití vysavače pečovatelské služby
 • Čištění koberců, čalouněného nábytku
 • Kopie jídelního lístku
 • Půjčovné za kompenzační pomůcky 

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75143861

Kontaktní údaje na poskytovatele