Pečovatelská služba, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Semily

Komu je služba určena

 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s chronickým onemocněním

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3949768
 • Druh služby: §40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: Bavlnářská 523,51301 Semily
 • Telefon: 481 621 811,732817765
 • E-mail: reditelsssemily@ddsemily.cz
 • Web: www.ddsemily.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Bavlnářská 523,51301 Semily
 • Adresa: Bavlnářská 567,51301 Semily

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina jsou: osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením senioři(snížená soběstačnost z důvodu věku, senioři se zdravotním postižením) a rodiny s dětmi/dítětem.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním  pečovatelské služby je poskytnutí pomoci a podpory  seniorům  a občanům se zdravotním postižením ze Semil a spádových obcí, jejichž schopnosti v oblasti osobní péče a péče o domácnost jsou sníženy a zdravotní postižení nebo omezení v důsledku věku jim brání zvládnout každodenní úkony. Cílem  poskytované pečovatelské služby je poskytovat uživateli podporu a pomoc v činnostech, které nezvládá, vyřešit jeho nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou soběstačnosti a zároveň mu umožnit zůstat ve svém přirozeném prostředí.

 

3. Nabízené činnosti

Mezi nabízené činnosti patří především: pomoc při péči o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při oblékání, přesuny na lůžko nebo vozík, zajištění stravy, dovoz a donáška jídla, běžný úklid a údržba domácnosti, běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení osobního i ložního prádla

4. Specifika služby

Pečovatelská služba  je poskytována jako terénní v domácnostech uživatelů a jako ambulantní ve středisku osobní hygieny na adrese Bavlnářská 523 a 567, Semily. Služba má svoje zázemí, kancelář pro zázemí personálu vč. denní místnosti, je umístěna v  budově Bavlnářská 567, Semily.

Provozní doba ambulantní služby je od  8:00 do 15:00 hodin  pouze ve všední dny.

Provozní doba terénní  služby je v pondělí – pátek od  6.30 do 19.00 hodin,

o víkendech od 8:00 do 11:30 hodin.

Sociální služba je určena obyvatelům města Semil a spádových obcí.

Za spádové obce pro účely poskytování výše uvedených sociálních služeb jsou přednostně považovány takové obce, které nemají svůj obecní úřad a městské části města Semily, tj. Bítouchov, Podmoklice, Klinkovice, Spálov, Nouzov, Cimbál. V případě volné kapacity služby je možné za tyto obce považovat obce do max. 10 km od centra města Semily. Za takové obce byly předběžně určeny: Chuchelna, Bořkov, Slaná, Hořensko, Benešov, Příkrý, Bozkov, Záhoří.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  6:30-19:00
   Úterý  :  6:30-19:00
   Středa  :  6:30-19:00
   Čtvrtek  :  6:30-19:00
   Pátek  :  6:30-19:00
   Sobota  :  6:30-11:30
   Neděle  :  6:30-11:30
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  06:30-15:00
   Úterý  :  06:30-15:00
   Středa  :  06:30-15:00
   Čtvrtek  :  06:30-15:00
   Pátek  :  06:30-15:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Sociální služba je poskytována za úplatu, ceník obdrží zájemce při jednání o službě. Výše úhrad  je stanovena dle pravidel  prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., k zákonu č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ceník je odsouhlasen zřizovatelem a je uveřejněna na webových stránkách organizace: www.ddsemily.cz

Fakultativní činnost

ANO

Dovoz autem PS – jedna cesta,přeprava pouze v rámci města Semil, jen ve vymezený čas (úřad,lékař,nákup apod.)

20 Kč / úkon

Doprava autem PS mimo město Semily,(mimo spádové obce: Nouzov, Cimbál, Spálov, Bítouchov)

10,- Kč / 1 km

Venčení psa, krmení kočky, zalévání květin aj.      120 Kč / hod

Architektonická bezbariérovost

ANO

služba je poskytována v domácnostech uživatelů,

střediska osobní hygieny pro ambulantní službu jsou bezbariérová

Název poskytovatele

Sociální služby Semily, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

00854930

Kontaktní údaje na poskytovatele