Pečovatelská služba, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Turnov, Železný Brod

Komu je služba určena

 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)

Věkové skupiny

 • 27-64 let
 • 65-80 let
 • Nad 80 let
 • 19-26 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Vlastibořice 9,46344 Vlastibořice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou osoby se zdravotním postižením a senioři.
Věková struktura cílové skupiny:
- mladí dospělí (19-26let), dospělí (27-64), mladší senioři (65-80) a starší senioři (nad 80let).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

„Pečovatelskou službou umožňujeme lidem se ztrátou soběstačnosti důstojný život ve vlastním, domácím prostředí v průběhu celého dne, a to po celý týden, dle přání uživatele“.

Cíle

 • Pomoci uživateli zvládat ty úkony, na které by stačil sám, kdyby mu v tom nebránila jeho nepříznivá životní situace či zdravotní stav, se snahou o udržení nejvyšší možné míry jeho soběstačnosti a zachování jeho životního stylu (blíže viz dokument „Definice nepříznivé životní situace“).
 • Aktivizovat uživatele, napomáhat mu v integraci do běžné společnosti.
 • Podpora zdravých vztahů uživatele (rodinných, přátelských – stávajících i nových).
 • Napomáhat v uspokojování základních životních fyzických i psychických potřeb.
 • Pomoci a podpořit uživatele při využívání veřejných služeb.
 • Poskytovat pečovatelskou službu i na malých obcích.
 • Rozvíjet, udržovat a prohlubovat spolupráci s OÚ, městy, kraji.

 

Smysl služby:

 • je poskytnout alternativu pro člověka (omezeného v důsledku vyššího věku) k životu ve vlastním prostředí před umístěním pobytové či ústavní péče.

 

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 

A) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

B) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

C) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

D) pomoc při zajištění chodu domácnosti 

E) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

4. Specifika služby

Uživatelé se nemusí stěhovat do některého z pobytových zařízení nebo pobývat v nemocnici, ale mohou žít (a dožít) ve svém přirozeném prostředí. Snažíme se uživatelům napomáhat s uspokojováním fyzických i psychických potřeb. Krédem organizace Spokojený domov je poskytovat pečovatelskou službu i na malých obcích.

Pečovatelskou službu poskytujeme 7 dní v týdnu včetně svátků zpravidla v čase od 6:00 do 22:00 hod.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výše úhrady je stanovena dle aktuálního znění vyhlášky č. 505/2006 Sb. Úhrada za odebrané služby je možna přes účet nebo v hotovosti. Fakturace probíhá každý měsíc (cca 15.) za měsíc zpětně. Úhrada je vždy za skutečně spotřebovaný čas, který se eviduje pomocí čtecího zařízení, které má každý pracovník v sociálních službách poskytující osobní asistenci.

sazebník: Sazebníky Pečovatelská služba

Fakultativní činnost

ANO

Přeprava uživatele služebním osobním autem nebo s plošinu, dohled po telefonu, přeprava osobního a ložního prádla do prádelny.

sazebník: Sazebníky Pečovatelská služba

Architektonická bezbariérovost

NE

Schodiště do 1. patra.

Název poskytovatele

Spokojený domov, o.p.s.

IČ poskytovatele

29043913

Kontaktní údaje na poskytovatele