Terénní pečovatelská služba, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Turnov, Turnov, Turnov

Komu je služba určena

 • osoby se sluchovým postižením
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby s kombinovaným postižením
 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • osoby s tělesným postižením

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8719331
 • Druh služby: §40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: 28. října 812,51101 Turnov
 • Telefon: 777 767 870
 • E-mail: h.duchkova@zsst.cz
 • Web: www.zsst.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Okruh osob (cílová skupina), které služby nabízíme:

·       Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění a žijí na území města Turnova, či ve správním území ORP Turnov,

·       potřebují sociální služby,

·       žijí v nepříznivé sociální situaci,

 • osoby s chronickým duševním onemocněním,
 • osoby s kombinovaným postižením,
 • osoby s mentálním postižením,
 • osoby s tělesným postižením,
 • osoby se sluchovým postižením,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • osoby se zrakovým postižením,
 • rodiny s dítětem/dětmi,
 • senioři.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby

Posláním pečovatelské služby v Turnově je pomoci lidem se sníženou soběstačností zůstat co nejdéle ve svém domově a žít podle svých zvyklostí a přání.

Cíle služby:

 1. Zajistit vysokou kvalitu péče.
 2. Přispívat k zachování co nejvyšší míry schopností, dovedností a zvyklostí našich uživatelů.
 3. Pomoci uživatelům udržet jejich dosavadní zájmy, aktivity a kontakty.
 4. Pomoci rodinám s péčí o jejich člena rodiny a tím přispívat k jeho co nejdelšímu setrvání v domácím prostředí.
 5. Oddálit či odvrátit umístění uživatele do pobytového zařízení.

 Zásady:

 • PROFESIONALITA

Pečovatelskou službu poskytujeme kvalifikovanými a vzdělanými pracovníky, v souladu se Standardy kvality sociálních služeb, které máme zpracované a podle kterých se řídíme.

 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Dbáme na individuální přístup zaměřený na aktuální potřeby a cíle uživatelů s důrazem na poskytování biopsychosociální péče.

 • SAMOSTATNOST

Podporujeme samostatnost našich uživatelů. Pomoc poskytujeme především ve smyslu podpory. Tam, kde uživatel nemá potřebné schopnosti, není v jeho možnostech zvládnout péči o sebe sama, tam poskytujeme péči.

 • RESPEKT

Vždy respektujeme vlastní rozhodnutí uživatelů, nabízíme možnosti, cesty, řešení, podporu, péči, z kterých si uživatel vybírá dle svých preferencí.

Respektujeme osobnost uživatele, stejně tak zavedené zvyklosti, způsob života  a pravidla v domácnosti. Nemáme předsudky.

 • FLEXIBILITA

Rychle a pružně reagujeme na požadavky uživatelů. Pokud situace uživatele vyžaduje rychlé řešení, jsme schopni zavést pečovatelskou službu do 24 hodin.

 • SPOLUPRÁCE
  Při hledání vhodné formy pomoci pro konkrétního uživatele spolupracujeme s rodinou a dalšími institucemi, které poskytují sociální služby.

 

3. Nabízené činnosti

Poskytované služby:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc pro použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • běžné nákupy a pochůzky
 • praní a žehlení prádla

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služb

Součástí nabízených služeb je i bezplatné základní sociální poradenství.

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pátek  :  8:00-15:00
   Pondělí  :  8:00-15:00
   Čtvrtek  :  8:00-15:00
   Úterý  :  8:00-15:00
   Středa  :  8:00-15:00
 •  
 • Terénní
  • Pátek  :  7:00-19:00
   Sobota  :  8:00-18:00
   Neděle  :  8:00-18:00
   Středa  :  7:00-19:00
   Čtvrtek  :  7:00-19:00
   Pondělí  :  7:00-19:00
   Úterý  :  7:00-19:00
 •  

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

00854883

Kontaktní údaje na poskytovatele