Terénní pečovatelská služba, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Turnov, Turnov, Turnov

Komu je služba určena

 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zrakovým postižením

Věkové skupiny

 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8719331
 • Druh služby: §40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: 28. října 812,51101 Turnov
 • Telefon: 777 767 870
 • E-mail: r.polakova@zsst.cz
 • Web: www.zsst.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Okruh osob - cílová skupina, které služby nabízíme:

 • osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění a žijí na území města Turnova
 • dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu nebo pobírají invalidní důchod
 • potřebují sociální služby
 • žijí v nepříznivé sociální situaci
 • osoby s kombinovaným a duševním onemocněním
 • osoby se smyslovým postižením

 

Pečovatelskou službu nemůžeme poskytnout osobám z cílové skupiny:

 • z důvodu naplnění kapacity
 • pokud žádá službu, kterou nemáme v nabídce pečovatelské služby
 • osobám, které vyžadují 24 hodinovou péči nebo dohled
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s akutní infekční nemocí
 • osobám, které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití (domy s byty zvláštního určení)

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

 Poslání:

Posláním pečovatelské služby v Turnově je poskytování takové individuální podpory, která by umožnila s přiměřenou pomocí kvalifikovaného personálu a rodiny žít uživatelům ve své domácnosti podle svých zvyklostí. Pečovatelskou službu poskytujeme na území Města Turnov v domácnostech uživatelů, včetně domácností v domech s byty zvláštního určení na Výšince a Žižkově ulici. Míra pomoci je pouze v takovém rozsahu, abychom podporovali jejich samostatnost a soběstačnost při každodenním zvládání péče o vlastní osobu, zajišťování chodu domácnosti a její údržby. Zároveň podporujeme uživatele v udržení sociálních vztahů s rodinou, vrstevníky a okolím.

 

Cíle služby:

 1. podporujeme uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech
 2. poskytujeme uživateli pečovatelskou službu tak, abychom pomohli překlenout i období související se změnou jeho zdravotního stavu
 3. pomáháme rodinám s péčí o jejich člena rodiny a tím přispějeme k jeho co nejdelšímu setrvání v domácím prostředí

Zásady, které dodržujeme při poskytování pečovatelské služby:

 • Pečovatelskou službu poskytujeme kvalifikovanými a vzdělanými pracovníky, v souladu se Standardy kvality sociálních služeb, které máme zpracované.
 • Uživatele služeb chápeme jako rovnocenné partnery. Pomoc a podporu poskytujeme způsobem, který vychází z individuálně určených potřeb na základě vzájemné dohody.
 • Důraz klademe na uživatele, jeho běžné lidské potřeby a zájmy, usilujeme o dodržování jejich lidských práv a zachování lidské důstojnosti.
 • Při poskytování pečovatelské služby respektujeme soukromí uživatelů a jejich svobodnou vůli v rozhodování, jakým způsobem chtějí řešit svoji nepříznivou sociální situaci.
 • Rychle a pružně reagujeme na požadavky uživatelů. Pokud situace uživatele vyžaduje rychlé řešení, jsme schopni zavést pečovatelskou službu do 24 hodin.
 • Při hledání vhodné formy pomoci pro konkrétního uživatele spolupracujeme s rodinou a dalšími institucemi, které poskytují sociální služby.

 

3. Nabízené činnosti

Poskytované služby:

1) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc pro použití WC

3) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

4) pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • běžné nákupy a pochůzky
 • praní a žehlení prádla

5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby

 

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  7:00-19:00
   Úterý  :  7:00-19:00
   Středa  :  7:00-19:00
   Čtvrtek  :  7:00-19:00
   Pátek  :  7:00-19:00
   Neděle  :  10:30-14:00
   Sobota  :  10:30-14:00
 •  
 • Terénní
  • Pondělí  :  7:00-19:00
   Úterý  :  7:00-19:00
   Středa  :  7:00-19:00
   Čtvrtek  :  7:00-19:00
   Pátek  :  7:00-19:00
   Sobota  :  10:30-14:00
   Neděle  :  10:30-14:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Poskytované služby:

1) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (120 Kč/hod po - pá, 128 Kč/hod. so -ne)

 • pomoc a podpora při podání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (120 Kč/hod po - pá, 128 Kč/hod. so -ne)

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc pro použití WC

3) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (120 Kč/hod po - pá, 128 Kč/hod. so -ne)

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

4) pomoc při zajištění chodu domácnosti (120 Kč/hod po - pá, 128 Kč/hod. so -ne)

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • běžné nákupy a pochůzky
 • praní a žehlení prádla

5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (120 Kč/hod po - pá, 128 Kč/hod. so -ne)

 • doprovod k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby

 

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Zdravotně sociální služby Turnov

IČ poskytovatele

00854883

Kontaktní údaje na poskytovatele