Terénní pečovatelská služba, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Turnov, Turnov, Turnov

Komu je služba určena

 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • Osoby s jiným zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 6-14 let
 • 15-17 let
 • 18-26 let
 • 27-64 let
 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8719331
 • Druh služby: §40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: 28. října 812,51101 Turnov
 • Telefon: 777 767 870
 • E-mail: r.polakova@zsst.cz
 • Web: www.zsst.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Okruh osob - cílová skupina, které služby nabízíme:

·       Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění a žijí na území města Turnova, či ve správním území ORP Turnov,

·       potřebují sociální služby,

·       žijí v nepříznivé sociální situaci,

o   osoby s chronickým duševním onemocněním,

o   osoby s kombinovaným postižením,

o   osoby s mentálním postižením,

o   osoby s tělesným postižením,

o   osoby se sluchovým postižením,

o   osoby se zdravotním postižením,

o   osoby se zrakovým postižením,

o   rodiny s dítětem/dětmi,

o   senioři.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním pečovatelské služby (dále jen PS) v Turnově, je poskytování takové individuální podpory, která by umožnila s přiměřenou pomocí kvalifikovaného personálu a rodiny, žít uživatelům ve své domácnosti podle svých zvyklostí. Pečovatelskou službu poskytujeme v domácnostech uživatelů na území města Turnov a ve spádových obcích, které mají se ZSST uzavřenou smlouvu.

Míra pomoci je pouze v takovém rozsahu, abychom podporovali jejich samostatnost a soběstačnost při každodenním zvládání péče o vlastní osobu, zajišťování chodu domácnosti a její údržby. Zároveň podporujeme uživatele v udržení sociálních vztahů s rodinou, vrstevníky a okolím.

 

Cíle služby

·       Podporujeme uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech,

·       poskytujeme uživateli PS tak, abychom pomohli překlenout i období se změnou jeho zdravotního stavu,

·       pomáháme rodinám s péčí o jejich člena rodiny a tím přispějeme k jeho co nejdelšímu setrvání v domácím prostředí.

 

Zásady poskytované služby

·       PS poskytujeme kvalifikovanými a vzdělanými pracovníky, v souladu se standardy kvality sociálních služeb, které máme zpracované.

·       Uživatele služeb chápeme jako rovnocenné partnery. Pomoc a podporu poskytujeme způsobem, který vychází z individuálně určených potřeb na základě vzájemné dohody.

·       Důraz klademe na uživatele, jeho běžné lidské potřeby a zájmy, usilujeme o dodržování jejich lidských práv a zachování lidské důstojnosti.

·       Při poskytování PS respektujeme soukromí uživatelů a jejich svobodnou vůli v rozhodování, jakým způsobem chtějí řešit svoji nepříznivou sociální situaci.

·       Rychle a pružně reagujeme na požadavky uživatelů. Pokud situace uživatele vyžaduje rychlé řešení, jsme schopni zavést pečovatelskou službu do 24 hodin.

·       Při hledání vhodné formy pomoci pro konkrétního uživatele spolupracujeme s rodinou a dalšími institucemi, které poskytují sociální služby.

 

3. Nabízené činnosti

Poskytované služby:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc pro použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • běžné nákupy a pochůzky
 • praní a žehlení prádla

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby

 

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  7:00-19:00
   Čtvrtek  :  7:00-19:00
   Pondělí  :  7:00-19:00
   Úterý  :  7:00-19:00
   Pátek  :  7:00-19:00
   Sobota  :  10:30-14:00
   Neděle  :  10:30-14:00
 •  
 • Ambulantní
  • Středa  :  7:00-19:00
   Čtvrtek  :  7:00-19:00
   Pondělí  :  7:00-19:00
   Úterý  :  7:00-19:00
   Pátek  :  7:00-19:00
   Sobota  :  10:30-14:00
   Neděle  :  10:30-14:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Poskytované služby:

1) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (120 Kč/hod. po - pá, 128 Kč/hod. so - ne, svátky)

 • pomoc a podpora při podání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (120 Kč/hod. po - pá, 128 Kč/hod. so - ne, svátky)

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc pro použití WC

3) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (120 Kč/hod. po - pá, 128 Kč/hod. so - ne, svátky)

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

4) pomoc při zajištění chodu domácnosti (120 Kč/hod. po - pá, 128 Kč/hod. so - ne, svátky)

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • běžné nákupy a pochůzky
 • praní a žehlení prádla

5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (120 Kč/hod. po - pá, 128 Kč/hod. so - ne, svátky)

 • doprovod k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby

 

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

00854883

Kontaktní údaje na poskytovatele