Tísňová péče, §41 - Tísňová péče

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod

Komu je služba určena

 • N_osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s chronickým onemocněním

Věkové skupiny

 • 18-26 let
 • 27-64 let
 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina klientů( nad 15 let):

 1. Senioři
 2. Osoby s chronickým onemocněním
 3. Osoby s jiným zdravotním postižením
 4. Osoby s tělesnými postižením
 5. Osoby se sluchovým postižením
 6. Osoby se zrakovým postižením
 7. Osoby se zdravotním postižením
 8. Osoby s mentálním postižením
 9. Osoby s kombinovaným postižením
 10. Osoby v krizi

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Smyslem naší práce je pomáhat klientům tak, aby mohli co nejdéle a bezpečně zůstávat v pohodlí svého domova.

Cílem tísňové péče Anděla Strážného je snížení sociálních, zdravotních a bezpečnostních rizik u občanů ČR. Zajištění pomoci v krizových situacích: při pádu, nevolnosti, zhoršení zdravotního stavu, získat jistotu soběstačnosti po hospitalizaci a oddálení nutností umístění občana do pobytového zařízení.

Posláním služby tísňové péče Anděla Strážného je zachovávat u našich klientů optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání, rozhodování, přispíváme tak k prožití plnohodnotného života, jimž žili doposud. Usilujeme o to, aby uživatelé zůstali součástí přirozeného společenství.

Princip služby. Klient je vybaven naším monitorovacím zařízením s unikátními funkcemi, které je napojeno na nepřetržitý dispečink tísňové péče Anděla Strážného. Dispečink obsluhují vyškolení pracovníci v sociálních službách, kteří reagují na aktuální potřebu jednotlivých klientů a řeší jejich problém v reálném čase.

3. Nabízené činnosti

Poskytovatel poskytuje sociální službu v tomto rozsahu základních činností;

a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci: poskytování nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace, v případě akutního ohrožení života nebo zdraví zprostředkování zákroku zdravotnické záchranné služby, policie nebo hasičů,

b) sociálně terapeutické činnosti jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (Povídavá linka),

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdroj,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Rozsah činností uvedených v písmenu a) – d), je individuálně přizpůsoben klientovi na základě jeho schopností, možností a osobního cíle, v rámci Individuálního plánu péče klienta.

4. Specifika služby

Moderní služba tísňové péče Anděl Strážný byla založena v roce 2011. Anděl Strážný, z.ú. je registrovaná terénní sociální služba tísňové péče s celorepublikovou působností na základě rozhodnutí Magistrátu hlavního Města Prahy dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Mobilní systém tísňové péče pomáhá řešit i komplikované životní situace v klientově přirozeném prostředí doma i venku, bez nutnosti trvalého dohledu druhé osoby či odchodu klienta do zařízení s trvalou péčí. Klient má možnost pomocí speciálního zařízení s komunikační jednotkou a SOS tlačítkem připojeným nepřetržitě na dispečink tísňové péče, možnost kdykoliv přivolat pomoc Anděla Strážného. 

Ke klientům máme zajištěny výjezdy v rámci celé České republiky. V případě zmáčknutí SOS tlačítka a nutnosti fyzické kontroly klienta, můžeme vyslat na kontrolu stavu klienta proškolenou osobu, která zjistí situaci na místě a v případě nutnosti zajistí přivolání rychlé zdravotní pomoci. Můžeme zajistit i dovoz klíčů.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Odkaz na ceník služby

https://www.andelstrazny.eu/cenik/

Maximální výše úhrady za poskytování tísňové péče se rovná skutečným nákladům na provoz technických komunikačních prostředků.

 

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Sjednání služby i následné užívání služby je poskytováno v přirozením prostředí klienta. 

Název poskytovatele

Anděl strážný, z.ú.

IČ poskytovatele

02771527

Kontaktní údaje na poskytovatele