Společnost Dolmen, z.ú., §43 - Podpora samostatného bydlení

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Liberec

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s poruchou autistického spektra

Věkové skupiny

 • 18-26 let
 • 27-64 let
 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou služby jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, s PAS a kombinovanými vadami (mentálním znevýhodněním a chronickým duševním onemocněním) bez závažných poruch chování, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují podporu sociální služby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je pomoc dospělým lidem s mentálním znevýhodněním, s PAS a kombinovanými vadami získat nebo si udržet vlastní bydlení, s individuální podporou zvládat péči o vlastní osobu i domácnost a začlenit se do života běžné společnosti.

Cíle služby:

- podpora klienta v oblastech, které potřebuje zvládnout k tomu, aby mohl žít samostatně ve svém přirozeném prostředí;

- podpora klienta v samostatném a zodpovědném rozhodování;

- podpora klienta ve zvládání přiměřených rizikových situací a náročných životních situací;

- podpora klienta ve využívání veřejně dostupných služeb a v trávení volného času dle jeho představ a možností;

- podpora klienta v získávání a upevňování sociálních návyků, které jsou potřebné k životu v běžné společnosti;

- podpora klienta v získávání a udržování potřebných schopností a dovedností pro získání a udržení si pracovního uplatnění.

3. Nabízené činnosti

Poskytovatel služby nabízí klientovi základní činnosti služby Podpora samostatného bydlení dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů).

4. Specifika služby

Služba Podpora samostatného bydlení umožňuje dospělým lidem s mentálním znevýhodněním, s PAS a kombinovanými vadami osamostatnit se, bydlet nezávisle na rodičích či pobytovém zařízení a žít život jako jejich vrstevníci bez zdravotního znevýhodnění. Pomáhá také těm, kteří již nyní bydlí sami, nebo se náhle ocitli sami, nejčastěji po smrti blízké osoby, a potřebují podporu ve zvládnutí této nové role. Služba je také šancí pro rodiny s dospělým členem se zdravotním znevýhodněním, které se obávají toho, co s ním bude, až jim dojdou síly, neboť nabízí možnost včas se připravit na co nejvíce samostatný život. Díky službě mohou i lidé se zdravotním znevýhodněním, kteří bydlí v méně dostupných lokalitách, naplňovat nejen svoje základní životní potřeby, ale i potřeby v oblasti seberealizace a zajištění kontaktu se společenským prostředím.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  7:00-20:00
   Pondělí  :  7:00-20:00
   Úterý  :  7:00-20:00
   Středa  :  7:00-20:00
   Pátek  :  7:00-20:00
   Sobota  :  7:00-20:00
   Neděle  :  7:00-20:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

do 31.8.2021 - 120 Kč/hodinu

od 01.09.2021 - 130 Kč/hodinu

 

Časový rozsah poskytování služeb

·       pondělí až neděle - 07:00-20:00 hodin

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Společnost Dolmen, z.ú.

IČ poskytovatele

27291049

Kontaktní údaje na poskytovatele