Odlehčovací služby, §44 - Odlehčovací služby

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Jablonec nad Nisou, Liberec, Tanvald, Turnov, Železný Brod

Komu je služba určena

 • osoby se zrakovým postižením
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením

Věkové skupiny

 • 27-64 let
 • 65-80 let
 • Nad 80 let
 • 19-26 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Okruh osob, kterým je služba určená:

 1. Jedná se dospělé osoby ve věku od 19 do 64 let věku se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení či jiného zdravotního omezení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim poskytne a zajistí odlehčovací služba po dobu, kdy jim nemůže poskytnout pomoc pečující osoba.
 2. Jedná se o seniory od 65 let věku se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení
  či jiného zdravotního omezení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim poskytne a zajistí odlehčovací služba, kdy jim nemůže poskytnout pomoc pečující osoba.

Službu mohou využívat obyvatelé města Jablonec nad Nisou a obcí Libereckého kraje.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Odlehčovací služba je pobytová služba, která převezme na přechodnou dobu do péče osoby, které mají sníženou soběstačnost a o které pečují rodiny nebo jiné osoby blízké. Délka pobytu je maximálně 3 měsíce.

Smyslem odlehčovací služby je poskytnout uživateli podporu, pomoc a péči s ohledem na jeho schopnosti, možnosti a dovednosti. Dosáhnout důvěry mezi pečujícím personálem a uživateli, vytvořit pro uživatele podnětné prostřední, atmosféru klidu a intimity.

Posláním odlehčovací služby je „odlehčit“ na přechodnou dobu pečujícím, kteří dlouhodobě pečují o osoby z důvodu věku, či nepříznivého zdravotního stavu, které ztratily částečně nebo převážně soběstačnost či orientaci a poskytnout jim čas na nezbytný odpočinek nebo vyřešení vlastních problémů (např. osobní záležitosti, pracovní povinnosti, rekreaci, hospitalizaci).

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti

 1. Základní sociální poradenství (zahrnuje poskytnutí základních informací o sociálních službách, veřejných službách, sociálních dávkách, individuální přístup k uživateli apod.)
 2. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla, pití, při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, při prostorové orientaci ve vnitřním i vnějším prostoru, při přesunu na lůžko nebo vozík)
 3. Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, při použití WC, výměna inkontinenčních pomůcek, prevence opruzenin a proleženin, pomoc při základní péči o vlasy, nehty)
 4. Poskytnutí stravy (v rozsahu 3 hlavních jídel, dopolední a odpolední svačiny)
 5. Pomoc při přípravě stravy (strava přiměřená době poskytování služby)
 6. Poskytnutí ubytování (včetně úklidu pokoje a společných prostor, praní a žehlení ložního a osobního prádla, ošacení, provozních nákladů souvisejících s ubytováním – energie)
 7. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení k lékaři, na zájmové
  a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob)
 8. Sociálně terapeutická činnost (rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností)
 9. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování osobních záležitostí)
 10. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností).

4. Specifika služby

Jedná se o nízkokapacitní službu se 4 lůžky „domácího“ charakteru a se zachováním soukromí.

Služba neposkytuje zdravotnické a ošetřovatelské úkony, není zde přítomen zdravotnický personál.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Cena za služby je stanovená podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., a zákona č. 108/2006 Sb.

- pobyt: 200 Kč/den

- celodenní strava: 170 Kč

- úkony péče: 130 Kč/hod.

 

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

IČ poskytovatele

43256503

Kontaktní údaje na poskytovatele