Odlehčovací služba, §44 - Odlehčovací služby

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Turnov

Komu je služba určena

 • rodiny s dítětem s jiným postižením
 • osoby s poruchou autistického spektra
 • rodiny s dítětem s poruchou autistického spektra
 • osoby s mentálním postižením

Věkové skupiny

 • 11-15 let
 • 27-59 let
 • 27-64 let
 • 40-64 let
 • 60-85 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9321887
 • Druh služby: §44 - Odlehčovací služby
 • Adresa: Brigádnická 2260,51101 Turnov
 • Telefon: 607791769
 • E-mail: slunce.vsem@seznam.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

mladí dospělí 19-26 let

dospělí 27-64 let

 

od 1.7.2020

mladší děti 7-10let

starší děti 11-15 let

dorost 16-18 let

mladí dospělí 19-26 let

dospělí 27-64 let

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poskytujeme pečujícím čas a prostor pro odpočinek a načerpání nových sil, které tolik potřebují ve své nelehké životní situaci. Zároveň pomáháme našim uživatelům se lépe začlenit do společnosti. Uživatelé si pobytem v odlehčovacích službách zvykají na nové prostředí a situace, tím se také zmenšuje jejich izolovanost.  

3. Nabízené činnosti

ubytování, stravování, pomoc při sebeobsluze, výchovné a vzdělávací činnosti

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a sociálně terapeutické činnosti

úzká spolupráce s rodinou a pečujícím uživatele služeb

Poskytovatel služeb klade zásadní důraz na individuální přístup a respekt ke každému uživateli. Z toho také vychází i nabídka činnosti. Pro každého klienta je zpracován individuální plán, který je výsledkem dialogu mezi klientem/ zákonným zástupcem/ , hlavní pracovnicí v přímé péči a soc. pracovnicí. (Individuální plán obsahuje základní informace o uživateli-jeho schopnosti, potřeby, hygienické návyky, způsob komunikace a jsou zde i popsány případné poruchy chování a jejich možné řešení

4. Specifika služby

služby poskytujeme i osobám s těžkým mentálním postižením a autismem i s poruchami chování

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník na www.sluncevsem.cz

informace na : Kurfirstová Marcela, ředitelka, předseda organizace- 607791769

                       Charousková Bohuslava, vedoucí - 605107813

 

 

 

 

 

                                                                                         

                 

 

 

      

 

 

 

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

bezbarierový přístup, výtah

Název poskytovatele

SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek

IČ poskytovatele

26671468

Kontaktní údaje na poskytovatele

 • Adresa: Brigádnická 2260,51101 Turnov
 • Telefon: 607 791 769, 605 107 813
 • E-mail: slunce.vsem@seznam.cz