odlehčovací služby, §44 - Odlehčovací služby

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Liberecký kraj

Komu je služba určena

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním - ostatní
 • osoby s poruchou autistického spektra
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem s poruchou autistického spektra

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3145588
 • Druh služby: §44 - Odlehčovací služby
 • Adresa: Benešov u Semil 180,51206 Benešov u Semil
 • Telefon: 481 624 625, 724 148 790
 • E-mail: reditel@domovtereza.cz
 • Web: www.domovtereza.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Benešov u Semil 143,51206 Benešov u Semil
 • Adresa: Benešov u Semil 180,51206 Benešov u Semil

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina:

 • osoby s kombinovaným postižením ( mentální postižení, porucha autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové,  ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani okolí.
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují pravidla společného soužití a neohrožují svým chováním sebe ani okolí.

Služba je určena pro osoby ve věku od 14 do 60 let. Je určena nesoběstačným klientům s nutností soustavné péče.

Do zařízení přijímáme osoby, které mají bydliště v Libereckém kraji nebo s prokázanou vazbou na Liberecký kraj.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem odlehčovací služby  je zajištění nezbytného odpočinku fyzickým osobám, které se starají o osobu s hendikepem.

Osobám s výše uvedeným postižením a onemocněním napomáháme zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Posláním odlehčovacích služeb je umožnit služby těm osobám, jejichž zákonní zástupci:

 • potřebují určitou dobu k nezbytnému odpočinku,
 • k vyřešení problémových situací v rodinách v době nemocí,
 • k nástupu na operaci, k pobytu v lázních,
 • k dovolené a rekreaci rodičů pečujících celoročně o postižené dítě,
 • při uzavření stacionářů v době prázdnin, kdy nejsou rodiče schopni péči zajistit doma,
 • k vyřízení krátkodobých záležitostí.

Pomáháme našim klientům vytvořit smysluplný život podobný životu jejich vrstevníků.

3. Nabízené činnosti

Pro osoby s postižením zajišťujeme -

základní služby, to je:

 • ubytování v hlavní budově ve 3 a vícelůžkových pokojích, sociální zařízení je společné pro více uživatelů
 • stravování pětkrát denně s výběrem snídaně ze dvou variant, oběda ze tří jídel od pondělí do čtvrtka, v pátek ze dvou variant. Klient navíc může k sebeobsluze využívat kuchyňky na jednotlivých odděleních. O víkendech si klienti připravují stravu sami pod vedením pracovníka.
 • pomoc při zvládání denních úkonů (oblékání, svlékání, prostorová orientace, samostatný pohyb, podávání jídla a nápojů)
 • pomoc při osobní hygieně (mytí, koupání, inkontinence, menstruace, nevolnosti, péče o vlasy, použití WC)
 • výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti a sociálně výchovná péče (odvoz mladších klientů do školy, zprostředkování styku s odborníky, besedy s občany, pracovní zařazení)
 • uplatnění (práce v dílnách – keramická, košíkářská, textilní, víceúčelová, na výrobu svíček,případně práce na otevřeném trhu)
 • nácvik pracovních návyků ( mladší klienti školní výuka, dospělí trivium – procvičování základních znalostí, úklid, údržba, nákup, vaření a stolování,)
 • nácvik samostatného života (práce na počítači, orientace v místě i okolí, nácvik volného pohybu a vyřizování osobních záležitostí na úřadech a návštěvy lékaře, )
 • pomoc při uplatňování práv a zájmů klientů ( logopedie – odstraňování vady řečí, alternativní komunikace, porada u odborníků)
 • ošetřovatelská a rehabilitační péče

4. Specifika služby

Cílem služby je podporovat nebo zachovávat u klientů stávající soběstačnost, obnovit nebo zachovat původní životní styl, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, umožnit jim, pokud budou schopni, vést samostatný život, snížit sociální a zdravotní riziko související se způsobem života. Do praxe se zavádějí nové metody, které vedou k rozvoji schopností a dovedností klientů. U klientů jsou naplňovány identifikované potřeby, které vznikly z důvodu oslabení nebo ztráty schopností v důsledku zdravotního postižení.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za poskytované služby v Odlehčovací službě pobytové:

Úhrada za poskytované služby se stanoví dle zákona č. 108/2006 Sb., vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a dalších souvisejících vyhlášek, předpisů a zákonů.

Výši úhrady naleznete na webových stránkách zařízen:í www.domovtereza.cz

Fakultativní činnost

ANO

Klienti si hradí vstupné na kulturní, sportovní a další akce, které si vybírají z nabídkového listu organizace a dalších došlých nabídek.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služby se poskytují v budově č.p. 143 a v budově č.p. 180 v Benešově u Semil. Obě budovy jsou částečně bariérové.

Budova č.p. 180: dvouposchoďová, bariérový vstup, výtah nákladní, pouze  do suterénu a do 1. poschodí. Druhé poschodí je bariérové, strmé schody, nedostupná rehabilitace pro klienty s těžkým postižením.

Budova č.p. 143: jednoposchoďová, bariérový vstup, schody do prvního poschodí, v budově není výtah.

Název poskytovatele

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

00193771

Kontaktní údaje na poskytovatele