Odlehčovací služba, §44 - Odlehčovací služby

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Semily, Turnov

Komu je služba určena

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • N_osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 65-80 let
 • Nad 80 let
 • 40-64 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2446668
 • Druh služby: §44 - Odlehčovací služby
 • Adresa: Bavlnářská 523,51301 Semily
 • Telefon: 481621811, 736643241
 • E-mail: reditelsssemily@ddsemily.cz
 • Web: www.ddsemily.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 

Služba je poskytována  osobám v nepříznivé sociální situaci - seniorům  a osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí ve věku 50+ 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Hlavním cílem a posláním pobytové  odlehčovací služby je pomoc a podpora  rodinám nebo jiným pečujícím při péči o osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci zejména z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění  a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

3. Nabízené činnosti

Mezi základní nabízené činnosti pobytové formy služby patří především: zajištění a poskytování stravy a ubytování, zajištění a pomoc při zvládání běžných úkonů péče,  pomoc při osobní hygieně, pomoc při oblékání, stravování, celodenní zajištění pitného režimu. Dále zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  aktivizační činnosti a jiné.

Služba je poskytována dle individuálních přání uživatelů s respektem k lidské důstojnosti, je založena na etických principech a zásadách dodržování základních lidských práv a svobod.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Sociální služba je poskytována za úplatu, ceník obdrží zájemce při jednání o službě. Výše úhrad  je stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., ceník je odsouhlasen zřizovatelem.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Sociální služby Semily, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

00854930

Kontaktní údaje na poskytovatele