Odlehčovací služby, §44 - Odlehčovací služby

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Turnov, Železný Brod

Komu je služba určena

 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Okruh osob

Cílovou skupinou odlehčovacích služeb jsou osoby se zdravotním postižením, senioři.
Věková struktura cílové skupiny:

- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 - 64 let)
- mladší senioři (65 - 80 let)
- starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

"Odlehčovacími službami zastupujeme pečující o osoby se ztrátou soběstačnosti v přirozeném prostředí, dle jejich potřeb."

Cíle

 • Pomoci uživateli zvládat ty úkony, na které by stačil sám, kdyby mu v tom nebránilo nepříznivý zdravotní stav se snahou o udržení nejvyšší možné míry jeho soběstačnosti a zachování jeho životního stylu.
 • Aktivizovat uživatele, napomáhat mu v integraci do běžné společnosti.            
 • Napomáhat v uspokojování základních životních fyzických i psychických potřeb uživatele

nejen v jeho přirozeném prostředí.

 • Podpora zdravých vztahů uživatele (rodinných, přátelských – stávajících i nových).
 • Pomoci a podpořit uživatele při využívání veřejných služeb.
 • Pomoci pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek, možnosti vyřídit si své osobní nebo zdravotní záležitosti.    
 • Poskytovat odlehčovací služby i na malých obcích.                 
 • Rozvíjet, udržovat a prohlubovat spolupráci s OÚ, městy, kraji.           

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

A) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

B) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

C) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

E) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

F) sociálně terapeutické činnosti:

G) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

H) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

4. Specifika služby

Odlehčovací služby poskytujeme 7 dní v týdnu včetně svátků až 24 hod. denně.

U uživatelů pomáháme převážně s hygienou (ranní i večerní), podáním stravy. Snažíme se uživatelům napomáhat s uspokojováním fyzických i psychických potřeb. Krédem organizace Spokojený domov je poskytovat odlehčovací službu i na malých obcích.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výše úhrady je stanovena dle aktuálního znění vyhlášky č. 505/2006 Sb. Úhrada za odebrané služby je možna přes účet nebo v hotovosti. Fakturace probíhá každý měsíc (cca 15.) za měsíc zpětně. Úhrada je vždy za skutečně spotřebovaný čas, který se eviduje pomocí čtecího zařízení, které má každý pracovník v sociálních službách poskytující osobní asistenci.

sazebník: Sazebníky Odlehčovací služby

Fakultativní činnost

ANO

Přeprava uživatele služebním osobním autem nebo s plošinu, dohled po telefonu, přeprava osobního a ložního prádla do prádelny.

sazebník: Sazebníky Odlehčovací služby

Architektonická bezbariérovost

NE

Schodiště do 1. patra.

Název poskytovatele

Spokojený domov, o.p.s.

IČ poskytovatele

29043913

Kontaktní údaje na poskytovatele