Domov důchodců Pohoda, §44 - Odlehčovací služby

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Turnov

Komu je služba určena

 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)

Věkové skupiny

 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3368051
 • Druh služby: §44 - Odlehčovací služby
 • Adresa: 28. října 812,51101 Turnov
 • Telefon: 775 727 881
 • E-mail: k.hejdukova@zsst.cz
 • Web: www.zsst.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Odlehčovací služba je určení pro seniory od 65ti let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, stařecké, Alzheimerové demence a ostatních typů demencí a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním odlehčovací služby je poskytování pobytových služeb seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, stařecké, Alzheimerové demence a ostatních typů demencí a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Odlehčovací služba je poskytována seniorům na dobu určitou. Uvedená služba umožňuje pečující osobě zajistit potřebný odpočinek. Služba je využívána i tehdy, je-li pečující osoba umístěna ve zdravotnickém zařízení.

Individuálním přístupem zajišťujeme seniorům potřebnou zdravotní, sociální péči a duchovní potřeby.

Cílem služby je umožnit pečujícím osobám odpočinek a pomoci jim překlenout období, kdy nemohou sami o seniora pečovat.

3. Nabízené činnosti

Poskytování ubytování, stravy. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Sociálně terapeutické činnosti. Aktivizační činnost. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Specifikem Domova důchodců Pohoda je jeho umístění v těsné blízkosti nemocnice (tím dostupnost rychlé zdravotnické péče) a zdravotní školy, jejíž studenti do zařízení dochází na praxi v rámci oboru "praktická sestra", ale i z oboru "masér".

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Zdravotně sociální služby Turnov

IČ poskytovatele

00854883

Kontaktní údaje na poskytovatele