Ambulantní poradenství Advaita, §37 - Odborné sociální poradenství

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní: Turnov, Česká Lípa, Železný Brod, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald

Komu je služba určena

 • osoby závislé na návykových látkách

Věkové skupiny

 • 6-14 let
 • 15-17 let
 • 18-26 let
 • 27-64 let
 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Podhorská 564,46601 Jablonec nad Nisou
 • Adresa: Nádražní 213,51301 Semily
 • Adresa: Žižkova 2031,51101 Turnov
 • Adresa: Ronovská 846,47001 Česká Lípa
 • Adresa: Míru 1407,46401 Frýdlant
 • Adresa: Rumunská 14,46001 Liberec

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby, které jsou z důvodu užívání návykových látek, hazardního hraní nebo jiného závislostního chování ohroženy sociálním vyloučením nebo mají problém se začleňováním do společnosti.

Osoby, které s návykovými látkami experimentují, osoby na návykových látkách závislé, hazardní hráči, osoby s dalším závislostním chováním.

Ti, kteří jsou ohroženi užíváním návykových látek nebo hazardním hráčstvím a jiným závislostním chováním ve svém nejbližším okolí – příbuzní a blízcí uživatelů návykových látek, patologických hráčů a osob s dalším závislostním chováním.

Podmínky spolupráce: Objednat se a dostavit se v daném termínu na konzultaci ve střízlivém stavu či aspoň bez projevů akutní intoxikace.

Aktuální informace najdete na našich webových stránkách

2. Smysl, poslání a cíl služby

Ambulantní poradenství Advaita pomáhá lidem užívajícím návykové látky, ohroženým závislostním chováním a jejich blízkým zorientovat se ve své aktuální nepříznivé situaci, rozhodnout se pro další postup v řešení svých problémů a zvolené kroky uskutečnit. Služba u klientů usiluje o vytvoření či podporu motivace ke změnám vedoucím k opuštění nežádoucích návyků. Kromě jednorázových konzultací a krátkých intervencí nabízí i delší systematickou spolupráci. Služba se poskytuje v Liberci, Frýdlantu, České Lípě, Jablonci nad Nisou, Semilech a Turnově, služba je určena zejména občanům Libereckého kraje.

Najdete na našich webových stránkách

3. Nabízené činnosti

Hlavním cílem programu je podpora a práce s takovým klientem, který se rozhodl pro změnu svého dosavadního způsobu života a přitom zatím není schopen žít bez návykových látek nebo hazardního hraní. V průběhu programu je klient veden k postupným a jemu přijatelným změnám, které mu pomohou k uvědomění si svých  problémů a k jejich řešení, popřípadě mu pomohou k rozhodnutí nastoupit do ústavní léčby. 

Délka programu se pohybuje v rozmezí 1 až 12 měsíců, v odůvodněných případech déle. V rámci konzultací mají klienti možnost přizpůsobovat délku a obsah programu svému aktuálnímu stavu, možnostem a potřebám.

Jednorázová nebo krátkodobá poradenství jsou určena především rodičům a blízkým uživatelů drog, kteří žádají o poradenství týkající se druhů a účinků drog, závislosti, komunikace s uživatelem drog apod. Tento typ služby využívají také zájemci o ústavní léčbu a klienti v aktuální krizi, kterým je poskytnuta krizová intervence.

Do systematického dlouhodobého programu jsou zařazeni klienti, kteří mají zájem využívat spolupráci dlouhodobě. V rámci dlouhodobé spolupráce nabízíme klientům nejen individuální poradenství, ale také skupinové poradenství a rodinné poradenství, dále podporu při řešení dluhů, hledání práce a dalších sociálních otázek.

Nabízené skupinové poradenství a terapie v rámci programu dělíme na:

Skupinové pradenství pro děti a mládež.

Podpůrnou skupinu, která je určena pro osoby v dlouhodobém programu, které jsou závislé na alkoholu nebo drogách.

Skupinu pro gamblery, která je určena pro patologické hráče v dlouhodobém programu.

Skupinové poradenství pro rodiče a blízké klientů.

Skupinové meditace všímavosti.

4. Specifika služby

Kromě Liberce se lze objednat do našich dalších poraden v Libereckém kraji

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Středa  :  10:00-17:00  -  Liberec - po 18. hodině otevřeno pouze pro objednané
   Čtvrtek  :  10:00-17:00  -  Liberec - po 18. hodině otevřeno pouze pro objednané, 10:00 - 17:00 - Česká Lípa - každý sudý čtvrtek
   Pondělí  :  10:00-17:00  -  Semily-každé sudé pondělí, 13:00 - 20:00 - Liberec - po 18. hodině otevřeno pouze pro objednané
   Úterý  :  10:00-17:00  -  Frýdlant, 9:00 - 17:00 - Jablonec nad Nisou, 10:00 - 20:00 - Liberec - po 18. hodině otevřeno pouze pro objednané, 10:00 - 17:00 - Turnov
   Pátek  :  10:00-17:00  -  9:00 - 15:00 - Jablonec n. N. - sudý pátek, 10:00 - 17:00 - Liberec, 10:00 - 17:00 - Česká Lípa
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

ADVAITA, z. ú.

IČ poskytovatele

65635591

Kontaktní údaje na poskytovatele