Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec, §37 - Odborné sociální poradenství

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní: Jilemnice, Liberec, Semily, Turnov, Železný Brod, Frýdlant

Komu je služba určena

 • etnické menšiny
 • N_Rodiny s dětmi, popř. mladí lidé do 26 let
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • oběti domácího násilí
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby žijící v sociálně vyloučených místech
 • osoby v krizi
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2632467
 • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Tanvaldská 269,46311 Liberec
 • Telefon: 606167312 , 485 108 866
 • E-mail: info@rpliberec.cz
 • Web: www.cipslk.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Dvorská 445,46005 Liberec
 • Adresa: Metyšova 372,51401 Jilemnice
 • Adresa: Nádražní 213,51301 Semily
 • Adresa: Žižkova 2030,51101 Turnov

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Uživateli mohou být všichni lidé (bez ohledu na věk, stav, pohlaví, národnost, sexuální orientaci, společenské postavení, náboženské přesvědčení a etnickou příslušnost, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodů akutní nebo chronické krize v osobním, partnerském, manželském nebo rodinném životě a tuto situaci nedokáží vyřešit vlastními silami.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním poradny je poskytnout osobám, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci, odborné sociální poradenství. Poradna pomáhá při řešení problémů v osobních, partnerských, manželských, rodinných a širších mezilidských vztazích formou poradenství a terapie. Přispívá tak k rozvoji plnohodnotného života lidí.

3. Nabízené činnosti

 • rodinné a párové poradenství (partnerské a manželské) - cílené, krátkodobé vedení
 • rodinná a párová terapie (partnerská a manželská) - systematické déletrvající vedení
 • rozvodové a porozvodové poradenství
 • individuální poradenství a terapie
 • psychologická pomoc pro osoby v krizových životních situacích (krizová intervence)
 • poradenství v oboru závislostí
 • skupinová terapie
 • nácvik sociálních dovedností
 • přednášková činnost pro odborníky nebo organizace
 • základní sociálně právní poradenství
 • spolupráce s jinými organizacemi v rámci sítě sociálních služeb, zdravotnictví a školství, zejména na úseku sociálně právní ochrany dětí      

4. Specifika služby

Poradna je od roku 2006 jedinou pověřenou osobou v Libereckém kraji pro výkon zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  8:00-17:00  -  poradna Liberec
   Středa  :  8:00-17:00  -  poradna Liberec, 8:00 - 12:00 - poradna Semily pouze 1. středa v měsíci, 13:00 - 17:00 - poradna Semily pouze 1. středa v měsíci
   Pondělí  :  8:00-17:00  -  poradna Liberec
   Čtvrtek  :  8:00-17:00  -  poradna Liberec, 8:00 - 12:00 - poradna Semily pouze 3. čtvrtek v měsíci, 13:00 - 17:00 - poradna Semily pouze 3. čtvrtek v měsíci
   Pátek  :  8:00-13:00  -  poradna Liberec
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

70868476

Kontaktní údaje na poskytovatele