ELVA HELP z.s., §37 - Odborné sociální poradenství

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Česká Lípa, Železný Brod, Frýdlant

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s poruchou autistického spektra
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním - ostatní
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby s tělesným postižením

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 6-14 let
 • 15-17 let
 • 18-26 let
 • 27-64 let
 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9397048
 • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Palachova 504,46001 Liberec
 • Telefon: 6077205304
 • E-mail: andreabaja@seznam.cz
 • Web: www.elvahelp.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Děti - rodiny s dětmi, mladí, dospělí, senioři s postižením nebo duševní poruchou, zejména pak s autismem a kombinovanými vadami se sociálním prostředím na území Libereckého kraje.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem je pomoci řešit nepříznivou sociální situaci klienta odborným poradestvím terénní sociální službou, jako specializaci poskyuteje poradenství ohledně účelného využití zvířete v sociální službě - asistenční pes, terapeutický pes či zvíře. Pracujeme zejména formou osobní, telefonické, chatové a emailové formy práce s kliemtem, s třetí osobou ohledně klienta, v zájmu klienta. Naše služba má potenciál navazovat na službu spciální rehabilitace, primárně cílíme na podporu aktivace vlastních kompetencí, které formou nácviku, edukace, odborné facilitace kliemtovi přinášíme, rozvíjíme, upevňujeme.

3. Nabízené činnosti

Přímá práce s klientem:

 

Provádíme:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zejména prostřednictvím terapeutických a asistenčních zvířat

b) sociálně terapeutické činnosti, zejména prostřednictvím teraeutckých a asistenčních zvířat

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zejména v problematice asistenčních a teraúeutických zvířat

 

Formy práce:

 • Tváří v tvář
 • Telefonicky
 • Sociální sítě
 • E-mail

 

4. Specifika služby

Typickým specifikem naší služby je téma zvířat v sociálních službách, např. řešíme velmi často otázky:

Máme si pořídit asistenčního psa, pomůže nám? Co to obnáší? 

Naše dítě s autismem má úzkostné ataky, pokud vidí kdekoli psa, co s tím?

Pečujeme o dítě/osobu s daným postžením/nemocí, můžeme mu nějak pomoci prostřednictvím terapeutického zvířete?

Pokud budeme mít asistenčního psa, kam všude se mnou smí jít? Je užitečné, aby byl s dítětem ve škole, ve třídě eho asistenční pes?

Mohu k sociálnímu nácviku a rehabilitaci nějak použít naše stávající domácí zvíře, když pečuji o dítě s autismem?

Apod.

 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  9:00-11:00
 •  
 • Terénní
  • Úterý  :  8:00-16:00
   Středa  :  8:00-16:00
   Čtvrtek  :  8:00-16:00
   Pátek  :  8:00-16:00  -  V sobotu a v neděli dle potřeb klienta (krizová intervence)
   Pondělí  :  8:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

ELVA HELP z.s.

IČ poskytovatele

26586100

Kontaktní údaje na poskytovatele