Klub KOULE Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, §62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Česká Lípa

Komu je služba určena

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 6-14 let
 • 15-17 let
 • 18-26 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6790491
 • Druh služby: §62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Adresa: Dubická 992,47001 Česká Lípa
 • Telefon: +420 774 116 215
 • E-mail: jenistova@fchcl.cz
 • Web: fchcl.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Do cílové skupiny řadíme děti a mládež ve věku od 6 do 26 let pobývající na Českolipsku, která své problémy neumí či nemůže řešit vlastními silami, nebo svými dostupnými prostředky, a může být ohrožena rizikovým chováním svým i ostatních.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Klub Koule Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, je sociální služba poskytovaná, ambulantní a terénní formou, dětem a mladým lidem ve věku 6 – 26 let pobývajících v České Lípě. Naším posláním je klient směřující k samostatnosti, integrující se do společnosti tím, že se aktivně podílí na řešení vlastní životní situace.

3. Nabízené činnosti

Služba obsahuje tyto základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb.:

1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

3. Sociálně terapeutické činnosti

4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Principy poskytovaní služby:

Nízkoprahovost

Součástí principu nízkoprahovosti je možnost využívat služeb dostupně, anonymně a zdarma.

Dobrovolnost

Nabízené služby a aktivity jsou dobrovolné, nikdo není nucen k jejich využívání, přičemž je každý odpovědný za své jednání.

Rovnost

Služby jsou poskytovány cílové skupině bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, sexuální orientace, politického či jiného smýšlení, národního, nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní, nebo etnické menšině, majetku, rodu, nebo jiného postavení.

Individuální přístup

Klademe důraz na individuální přístup k jednotlivým zájemcům o službu a klientům na základě jejich individuálních potřeb.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  10:00-14:30  -  pro klienty do 13-ti let, 14:30 - 16:30 - pro klienty od 14-ti let
   Úterý  :  10:00-16:00  -  pro klienty od 14-ti let, 10:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00 pro klinty do 13-ti let
   Středa  :  10:00-14:30  -  pro klienty do 13-ti let, 14:30 - 16:30 - pro klienty od 14-ti let
   Čtvrtek  :  10:00-16:00  -  pro klienty od 14-ti let, 10:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00 pro klinty do 13-ti let
   Pátek  :  9:00-13:30  -  pro klienty do 13-ti let, 13:30 - 15:30 - pro klienty od 14-ti let
 •  
 • Terénní
  • Úterý  :  12:30-16:00  -  pro mladší klienty (do 13-ti let) i starší klienty (nad 14 let)
   Čtvrtek  :  12:30-16:00  -  pro mladší klienty (do 13-ti let) i starší klienty (nad 14 let)
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Klub Koule se nachází v 1. patře vícepatrové budovy. V případě potřeby jsou pracovníci NZDM schopni poskytnout zájemci o službu bezbariérové prostory ke konzultaci a následné řešení situace. 

Název poskytovatele

Farní charita Česká Lípa

IČ poskytovatele

70226148

Kontaktní údaje na poskytovatele