Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Zákupák, §62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Zákupy

Komu je služba určena

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věkové skupiny

 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8501960
 • Druh služby: §62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Adresa: Mimoňská 203,47123 Zákupy
 • Telefon: 775713302
 • E-mail: lochmanova@charita-most.cz
 • Web: www.charita-most.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena dětem a mladým lidem ve věku  6 -26 let, kteří hledají pomoc či podporu v různých situcacích - od možnosti trávení volného času, rozšíření sociálních kontaktů, zvládání školních povinností, hledání zaměstnání až po pochopení změn souvisejících s dospívání nebo orientaci v systému spolupráce s Úřadem práce nebo dalších subjektů.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zákupák je dětem ve věku 6 – 15 let a mládeži ve věku 16 – 26 let nabízet bezpečný prostor pro trávení svého volného času, poskytovat informace, pomoc a podporu v jejich obtížných životních situacích (rozpad rodiny, problémy se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné události mezi vrstevníky apod.) a tak ovlivňovat kladně jejich životní styl a hodnoty, to vše dle jejich individuálních potřeb.

Cíle služby:

 • vyhledávání znevýhodněných nebo ohrožených jedinců či skupin dětí a mládeže v jejich přirozeném prostředí a vztazích;
 • aktivizace k prosociálním činnostem a plnění životních úkolů a každodenních povinností;
 • minimalizace rizik sociálních konfliktů spojených s životem v subkultuře či neorganizované skupině;
 • snižování bezprostředních sociálních rizik vyplývajících ze životního způsobu, konfliktního chování a způsobů, jimiž uspokojují své potřeby a naplňují cíle;
 • pomoc při zvládání nepříznivých životních událostí a přijetí důsledků rizikového chování;
 • pomoc při zlepšování prospěchu ve škole vytvářením vhodných podmínek pro vzdělávání a podporou při vzdělávání;
 • pomoc při zlepšování osobnostních a motorických, psychických a sociálních dovedností pomocí pracovně výchovné činnosti, nácvikem těchto dovedností a zajištěním podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity;
 • poradenským a podpůrným charakterem služby vytvářet dětem a mládeži rovnocenné podmínky k uplatnění ve společnosti s ostatními.

3. Nabízené činnosti

Služba realizuje činnosti dle vyhlášky 505/2006Sb.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

2. pracovně výchovná činnost s dětmi,

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,

c) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  13:00-17:00  -  na základě předchozí domluvy s uživatelem / uživateli
   Středa  :  13:00-17:00  -  na základě předchozí domluvy s uživatelem / uživateli
   Úterý  :  13:00-17:00  -  na základě předchozí domluvy s uživatelem / uživateli
   Čtvrtek  :  13:00-17:00  -  na základě předchozí domluvy s uživatelem / uživateli
   Pátek  :  13:00-17:00  -  na základě předchozí domluvy s uživatelem / uživateli
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  12:00-18:00
   Středa  :  12:00-18:00
   Úterý  :  12:00-18:00
   Čtvrtek  :  12:00-18:00
   Pátek  :  12:00-18:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Most

IČ poskytovatele

70828920

Kontaktní údaje na poskytovatele