Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald, §62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Tanvald, Železný Brod

Komu je služba určena

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věkové skupiny

 • 11-15 let
 • 15-17 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8696715
 • Druh služby: §62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Adresa: Hlavní 1309,46851 Smržovka
 • Telefon: 775713302
 • E-mail: lochmanova@charita-most.cz
 • Web: www.charita-most.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Děti a mladí lidé ve věku 6-26 let, kteří hledají podporu či pomoc při zajištění svých potřeb. Služba spolupracuje s těmi kdo hledají pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času; při rozšíření svých sociálních kontatků mezi vrstevníky; při zvládnutí školní výuky; při identifikaci vlastních zájmů v oblasti zaměstnání; při nalezení zaměstnání; nebo při pohopení změn v dospívání....

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zákupák je dětem ve věku 6 – 15 let a mládeži ve věku 16 – 26 let nabízet bezpečný prostor pro trávení svého volného času, poskytovat informace, pomoc a podporu v jejich obtížných životních situacích (rozpad rodiny, problémy se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné události mezi vrstevníky apod.) a tak ovlivňovat kladně jejich životní styl a hodnoty, to vše dle jejich individuálních potřeb.

Cíle služby:

 • vyhledávání znevýhodněných nebo ohrožených jedinců či skupin dětí a mládeže v jejich přirozeném prostředí a vztazích;
 • aktivizace k prosociálním činnostem a plnění životních úkolů a každodenních povinností;
 • minimalizace rizik sociálních konfliktů spojených s životem v subkultuře či neorganizované skupině;
 • snižování bezprostředních sociálních rizik vyplývajících ze životního způsobu, konfliktního chování a způsobů, jimiž uspokojují své potřeby a naplňují cíle;
 • pomoc při zvládání nepříznivých životních událostí a přijetí důsledků rizikového chování;
 • pomoc při zlepšování prospěchu ve škole vytvářením vhodných podmínek pro vzdělávání a podporou při vzdělávání;
 • pomoc při zlepšování osobnostních a motorických, psychických a sociálních dovedností pomocí pracovně výchovné činnosti, nácvikem těchto dovedností a zajištěním podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity;
 • poradenským a podpůrným charakterem služby vytvářet dětem a mládeži rovnocenné podmínky k uplatnění ve společnosti s ostatními.

3. Nabízené činnosti

Služba realizuje činnosti dle vyhlášky 505/2006Sb.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

2. pracovně výchovná činnost s dětmi,

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,

c) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  12:00-18:00
   Úterý  :  12:00-18:00
   Středa  :  12:00-18:00
   Čtvrtek  :  12:00-18:00
   Pátek  :  12:00-18:00
 •  
 • Terénní
  • Pondělí  :  13:00-17:00  -  na základě předchozí dohody.
   Úterý  :  13:00-17:00  -  na základě předchozí dohody.
   Středa  :  13:00-17:00  -  na základě předchozí dohody.
   Čtvrtek  :  13:00-17:00  -  na základě předchozí dohody.
   Pátek  :  13:00-17:00  -  na základě předchozí dohody.
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Most

IČ poskytovatele

70828920

Kontaktní údaje na poskytovatele