NZDM Vafle, §62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Nový Bor

Komu je služba určena

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věkové skupiny

 • 1-6 let
 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 16-18 let
 • 19-26 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2930990
 • Druh služby: §62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Adresa: Křižíkova 980,47301 Nový Bor
 • Telefon: 724 326 889
 • E-mail: vlckova@rodinavcentru.cz
 • Web: www.rodinavcentru.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NZDM Vafle je ambulantní a terénní sociální služba, kterou zabezpečují odborní pracovníci Rodiny v centru dětem a mládeži v Novém Boru a okolních obcích. Ambulantně je služba poskytovaná každý všední den v Novém Boru a terénně dle potřeb klientů.

Klienti mohou v otevírací dobu kdykoliv přijít a odejít. Klienti také mají možnost si s pracovníky domluvit individuální schůzku.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním NZDM Vafle je pomoc dětem a mladým lidem od 6 do 26 let s řešením každodenních problémů. Společně s klientem hledáme cestu k porozumění společnosti a přípravě do života.

3. Nabízené činnosti

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Doučování
 • Realizace vlastních aktivit
 • Poskytnutí prostoru
 • Rozvoj schopností a dovedností

Zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím

 • Účast na akci
 • Zapojení do života komunity, kontakt s vrstevníky

Sociálně terapeutické činnosti

 • Práce se skupinou
 • Individuální plánování
 • Sociální poradenství
 • Situační intervence
 • Krizová intervence
 • Kontakt

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky – například psychologem
 • Doprovázení a jednání s institucí
 • Informační servis

4. Specifika služby

Služba se poskytuje pravidelně i v územním obvodu měst Cvikov a Kamenický Šenov.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  11:30-15:00  -  Kamenický Šenov
   Úterý  :  11:30-15:00  -  Cvikov
   Pondělí  :  14:00-18:00  -  Nový Bor
 •  
 • Ambulantní
  • Středa  :  10:00-12:00  -  po dobu letních prázdnin, pro věkovou kategorii 6-12 let
   Středa  :  13:00-14:00  -  individuální konzultace
   Středa  :  14:00-16:00  -  po dobu letních prázdnin pro věkovou kategorii 13-26 let
   Středa  :  14:00-17:00  -  klub pro mladší věkové kategorie do 6 do 14 let
   Středa  :  17:00-20:00  -  klub pro starší věkové kategorie od 15 do 26 let
   Úterý  :  14:00-16:00  -  klub pro mladší věkové kategorie od 6 do 12 let
   Úterý  :  14:00-16:00  -  po dobu letních prázdnin pro věkovou kategorii 13-26 let
   Úterý  :  16:00-18:00  -  klub pro starší věkové kategorie od 13 do 26 let
   Úterý  :  10:00-12:00  -  po dobu letních prázdnin, pro věkovou kategorii 6-12 let
   Úterý  :  13:00-14:00  -  individuální konzultace
   Pondělí  :  10:00-12:00  -  po dobu letních prázdnin, pro věkovou kategorii 6-12 let
   Pondělí  :  13:00-14:00  -  individuální konzultace
   Pondělí  :  14:00-16:00  -  po dobu letních prázdnin pro věkovou kategorii 13-26 let
   Pondělí  :  14:00-17:00  -  klub pro mladší věkové kategorie od 6 do 16 let
   Pondělí  :  17:00-18:00  -  klub pro starší věkové kategorie od 17-26 let
   Čtvrtek  :  10:00-12:00  -  po dobu letních prázdnin, pro věkovou kategorii 6-12 let
   Čtvrtek  :  13:00-14:00  -  individuální konzultace
   Čtvrtek  :  14:00-16:00  -  po dobu letních prázdnin pro věkovou kategorii 13-26 let
   Čtvrtek  :  14:00-17:00  -  klub pro mladší věkové kategorie od 6 do 16 let
   Čtvrtek  :  17:00-18:00  -  klub pro klienty starší věkové kategorie od 17 do 26 let
   Pátek  :  10:00-12:00  -  po dobu letních prázdnin, pro věkovou kategorii 6-12 let
   Pátek  :  14:00-16:00  -  klub pro všechny věkové kategorie (od 6 do 26 let)
   Pátek  :  14:00-16:00  -  po dobu letních prázdnin pro věkovou kategorii 13-26 let
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Rodina v centru, z.ú.

IČ poskytovatele

27004295

Kontaktní údaje na poskytovatele