Terapeutická komunita ADVAITA, §68 - Terapeutické komunity

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Frýdlant, Turnov, Česká Lípa, Železný Brod, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald

Komu je služba určena

 • osoby závislé na návykových látkách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby v krizi

Věkové skupiny

 • 16-18 let
 • 19-26 let
 • 27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby závislé na užívání návykových látek s těžším psychosociálním poškozením, u kterých je obvyklá kombinace několika následujících znaků: dlouhodobá kariéra užívání návykových látek, nitrožilní aplikace, závažné sociální dopady (dluhy, nezaměstnanost, sociální vyloučení, neschopnost pečovat o děti apod.), předchozí neúspěšné pokusy o uzdravení včetně předchozích léčeb pobytových i ambulantních, konflikty se zákonem, předchozí pobyty ve výkonu trestu odnětí svobody, zdravotní komplikace apod.

Muži a ženy ve věku od osmnácti let, ne partnerské dvojice.

Aktuální údaje najdete na webových stránkách www.advaitaliberec.cz.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Terapeutická komunita Advaita v Nové Vsi u Liberce je pobytové zařízení určené lidem ve věku od osmnácti let, kteří jsou závislí na užívání návykových látek. Hlavním posláním terapeutické komunity je uzdravovat lidi ze závislosti, a to zejména prostřednictvím postupů podporujících jejich osobní rozvoj a změnu životního stylu.

Služba směřuje k sociální rehabilitaci a integraci klientů. Sociální rehabilitací rozumíme obnovení sociálních vztahů a praktických schopností.

Služba přispívá k obnově fyzického a psychického zdraví klientů, umožňuje jim osvojit si praktické dovednosti pro každodenní život, aktivně pracovat na zlepšování rodinných či partnerských vztahů a řešit otázky spojené s bydlením, zaměstnáním nebo studiem a s následnou odbornou péčí.

Program klientům nabízí podporu při řešení problémů v oblasti právní a finanční a doprovází klienty při změně jejich hodnotového systému tak, aby to bylo v jejich zájmu a zároveň přijatelné pro společnost, do které se budou vracet.

Aktuální údaje najdete na webových stránkách www.advaitaliberec.cz.

3. Nabízené činnosti

 • Poskytnutí stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Podrobnější informace na webu https://advaitaliberec.cz/terapeuticka-komunita/zakladni-informace-o-terapeuticke-komunite/

4. Specifika služby

Aktuální informace a další podrobnosti najdete na našich webových stránkách

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Odkaz na aktuální ceník: https://advaitaliberec.cz/cenik-sluzeb/

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

ADVAITA, z. ú.

IČ poskytovatele

65635591

Kontaktní údaje na poskytovatele