Most k naději – Terénní programy pro uživatele drog, §69 - Terénní programy

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Liberecký kraj

Komu je služba určena

 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby závislé na návykových látkách
 • rodiny ohrožené společensky a sociálně nežádoucími jevy (užívání drog, dluhy, gemblerství,...)
 • pachatelé trestné činnosti
 • osoby v krizi

Věkové skupiny

 • 15-17 let
 • 18-26 let
 • 27-64 let
 • 65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Hálkova 1794,47001 Česká Lípa
 • Adresa: Felberova 256,46001 Liberec
 • Adresa: Míru 1407,46401 Frýdlant

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Terénní pracovníci se zaměřují zejména na lidi zneužívající ilegální drogy, především na nitrožilní drogové uživatele ve věku od 15 let.
Pracovníci terénního programu (TP) aktivně vyhledávají a kontaktují zejména tyto rizikové skupiny:

 • Uživatelé drog, zejména tzv. problémoví uživatelé - např. injekční s rizikovým chováním
 • Příležitostní uživatelé drog
 • Osoby experimentující s drogami
 • Osoby ohrožené užíváním drog, pohybující se v prostředí s výskytem drog

2. Smysl, poslání a cíl služby

Terénní program (TP) se specializuje na práci s uživateli omamných a psychotropních látek (OPL). Cílem činnosti je snižování sociálních a zdravotních rizik při zneužívání nelegálních drog pomocí principu „Harm Reduction“ (HR, minimalizace škodlivých dopadů při užívání OPL). Služby jsou poskytované jak rekreačním uživatelům drog, tak drogově závislým a jejich blízkým. Terénní pracovníci vyhledávají a kontaktují uživatele OPL, snaží se je motivovat k využívání služeb, bezpečnější aplikaci drog či změně životního stylu či léčbě závislosti. TP rovněž usiluje o předcházení sociálnímu vyloučení a ochranu veřejného zdraví například sběrem pohozených použitých stříkaček v ulicích a jejich bezpečnou likvidací a dále snahou o zamezení šíření infekčních onemocnění (HIV, Hepatitidy, Syfilis, apod.).

3. Nabízené činnosti

 • Informační servis - informace o bezpečnějším braní, sexu, pohlavně přenosných nemocech, atd.
 • Individuální poradenství (drogové, sociální, trestně-právní, zdravotní, apod.).
 • Krizová intervence osobní i telefonická - aktuální pomoc v tísni.
 • Výměna použitých stříkaček za sterilní + HR materiál: desinfekce, voda, kyseliny, prezervativy, filtry, alobal, želatinové kapsle, mastičky a jiný zdravotnický materiál.
 • První pomoc a základní zdravotní ošetření.
 • Zprostředkování kontaktu na odbornou pomoc, K-centrum, detox, léčebnu, psychiatra, terapeuta apod.
 • Osobní asistence - spoluúčast při návštěvě lékaře, doprovod na úřad apod.
 • Testování na HIV, žloutenku typu C a syfilis, těhotenské testy.

4. Specifika služby

V rámci Libereckého kraje jsou Terénní programy pro osoby ohrožené drogou nezastupitelnou službou, jejíž pracovníci působí celkem ve čtrnácti městech. V případě potřeby, ale zajíždějí za klienty v rámci kraje prakticky kamkoliv. V přirozeném prostředí cílové skupiny – ulice, byty, squaty – vyhledávají uživatele omamných a psychotropních látek, navazují s nimi kontakt a v rámci přístupu založeného na pravidlech Harm Reduction s nimi řeší jejich aktuální situaci. Svým klientům přitom nabízejí komplexní balík služeb. Výměnu injekčního materiálu, informace zdravotního a sociálně - právního charakteru, individuální poradenství, doprovody k lékařům či na úřady a testy na infekční onemocnění. K dispozici jsou ale také rodinným příslušníkům a dalším osobám, které jsou drogovou závislostí ohroženy nepřímo.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Úterý  :  13:00-16:30
   Středa  :  13:00-18:00  -  Liberec, Jablonec n. N., Frýdlant, Česká Lípa.
   Čtvrtek  :  13:00-18:00  -  Jablonec n. N.,. Turnov, Semily, Stráž p. Ralskem.
   Pátek  :  13:00-18:00  -  Liberec, Jablonec n. N., Frýdlant, Nový Bor.
   Pondělí  :  13:00-18:00  -  Liberec, Jablonec n. N., Tanvald, Doksy
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Most k naději

IČ poskytovatele

63125137

Kontaktní údaje na poskytovatele